Златната ябълка 

 
Златната ябълка
         
„Златната ябълка“, първи тираж
Общ брой талони – 4 000 000
Цена на един талон – 4 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,26
Обща сума на печалбите – 9 220 000 лв.,
от които:
      • 1 печалба по 100 000 лв.
      • 1 печалба по 50 000 лв.
      • 16 печалби по 10 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група в лева
Оставащи печалби
1
100 000 лв.
100 000 лв.
0
1
50 000 лв.
50 000 лв.
0
8
10 000 лв.
80 000 лв.
1
8
5000 лв. х2 = 10 000 лв.
80 000 лв.
0
50
5 000 лв.
250 000 лв.
1
50
2 000 лв.
100 000 лв.
0
50
1000 лв. х2 = 2 000 лв.
100 000 лв.
1
400
1 000 лв.
400 000 лв.
3
250
100 лв.
25 000 лв.
250
50 лв. х2 = 100 лв.
25 000 лв.
10 000
50 лв.
500 000 лв.
10 000
6 лв. х2+6 лв.+12 лв.+20 лв. = 50 лв.
500 000 лв.
50 000
20 лв.
1 000 000 лв.
20 000
12 лв.
240 000 лв.
20 000
6 лв. х2 = 12 лв.
240 000 лв.
60 000
8 лв.
480 000 лв.
60 000
4 лв. х2 = 8 лв.
480 000 лв.
120 000
6 лв.
720 000 лв.
350 000
5 лв.
1 750 000 лв.
525 000
4 лв.
2 100 000 лв.
1 226 068
 
9 220 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Златната ябълка“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако след изтриване на скреч покритието на зоните:
 • „Игра 1“:
  • ако 7 (седем) или повече от числата, изписани в полетата с форма „ябълка“, съвпадат с числа от зоната „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“. В тези случаи се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА НА ПЕЧАЛБИТЕ на лицето на всеки талон за играта, както следва:
   • при съвпадение на 7 числа ( 7х  )  – 4 лв.;
   • при съвпадение на 8 числа ( 8х  ) – 5 лв.;
   • при съвпадение на 9 числа ( 9х  )  – 6 лв.;
   • при съвпадение на 10 числа ( 10х  )  – 8 лв.;
   • при съвпадение на 11 числа ( 11х  )  – 12 лв.;
   • при съвпадение на 12 числа ( 12х  )  – 20 лв.;
   • при съвпадение на 13 числа ( 13х  )  – 50 лв.;
   • при съвпадение на 14 числа ( 14х  )  – 100 лв.;
   • при съвпадение на 15 числа ( 15х  )  – 1000 лв.;
   • при съвпадение на 16 числа ( 16х  ) – 2000 лв.;
   • при съвпадение на 17 числа ( 17х  ) – 5000 лв.;
   • при съвпадение на 18 числа ( 18х  ) – 10 000 лв.;
   • при съвпадение на 19 числа ( 19х  )  – 50 000 лв.;
   • при съвпадение на 20 числа ( 20х  ) – 100 000 лв.;
  • в случай, че едно от съвпадащите 7 (седем) или повече числа, между тези, изписани в полетата с форма „ябълка“, и числата от зоната „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“, е числото, изписано в полето „ябълка“, което е изобразено в жълт цвят и е разположено централно на лицето на талона, то печалбата определена за съответния брой съвпадения на числа се удвоява. Например, при съвпадение на 15 числа, едно от които е числото, изписано в полето „ябълка“ с жълт цвят, то печалбата е тази за съответния брой еднакви числа (15х  ) – 1000 лв., умножена по 2, и е равна на 2000 лв.
 • „Игра 2“, или „Игра 3“ или „Игра 4“:
  • ако и шестте числа, изписани в полетата на всяка от зоните, съвпадат с числа от игрална зона „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“. В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквите числа в някоя от игралните зони;
  • ако в едно от шестте полета на някоя от игралните зони е изобразен символ   . В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под изобразения символ  .
 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
8 9 14 16 20 34
Джакпот
5 147 832.49 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 16 - 25.02.2024
1 Теглене
13 15 16 19 30
2 Теглене
3 13 15 19 26
 
Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
10 16 31 33 35 39
Джакпот
931 198.64 лева
Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
Година
85
Месец
6
Дата
23
Ден
1


Джакпот
6 553.65 лева

Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
8 21 27 28 47
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 25.02.2024
 
Печеливши позиции
1 3 5
Печеливши числа
4 6 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
1
4
2
5
x
6
2
7
2
8
x
9
1
10
2
11
2
12
1
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
x
4
x
5
2
6
2
7
x
8
x
9
2
10
2
11
1
12
x
Джакпот
27 382.95 лева
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
29 фев 2024