Шампионска кръстословица 4 

 
Шампионска кръстословица 4
         

 

„Шампионска кръстословица“, четвърти тираж
Общ брой талони – 6 480 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,75
Обща сума на печалбите – 18 867 000 лв.,
от които:
     • 1 печалба от 500 000 лв.
     • 2 печалби по 100 000 лв.
     • 2 печалби по 50 000 лв.
     • 2 печалби по 20 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група
Оставащи печалби*
1
500 000 лв.
500 000 лв.
1
2
100 000 лв.
200 000 лв.
2
2
50 000 лв.
100 000 лв.
1
2
20 000 лв.
40 000 лв.
2
60
5 000 лв.
300 000 лв.
36
60
2 000 лв.
120 000 лв.
34
300
1 000 лв.
300 000 лв.
216
6 480
100 лв.
648 000 лв.
6 480
50 лв.
324 000 лв.
6 000
25 лв.
150 000 лв.
7 000
5 лв. + 10 лв. + 10 лв. = 25 лв.
175 000 лв.
40 000
20 лв.
800 000 лв.
41 000
5 лв. + 5 лв. + 10 лв. = 20 лв.
820 000 лв.
81 000
15 лв.
1 215 000 лв.
190 000
10 лв.
1 900 000 лв.
190 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
1 900 000 лв.
450 000
6 лв.
2 700 000 лв.
1 335 000
5 лв.
6 675 000 лв.
2 353 387
 
18 867 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон за моментната лотарийна игра „Шампионска кръстословица“ (четвърти тираж) на Спорт Тото е печеливш ако след изтриване на покритието на игрални зони:
 • „Вашите букви“ и „Кръстословица 1“ се дължи при спазване на действия със следната последователност: изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука; в зоната  „Кръстословица 1“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. В случай, че разкритите съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 1“ образуват комбинации, които съставят от три до дванадесет включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 1“ на лицето на всеки талон за играта, както следва:
  • за 3 завършени думи – 5 лв.;
  • за 4 завършени думи – 6 лв.;
  • за 5 завършени думи – 10 лв.;
  • за 6 завършени думи – 15 лв.;
  • за 7 завършени думи – 20 лв.;
  • за 8 завършени думи – 25 лв.;
  • за 9 завършени думи – 1000 лв.;
  • за 10 завършени думи – 5000 лв.;
  • за 11 завършени думи – 20 000 лв.;
  • за 12 завършени думи – 500 000 лв.;
„Завършена дума“, полетата на която са обозначени и маркирани в червен цвят (общо две думи в тази игрална зона), се счита и приема за две „завършена думи“ при формиране на комбинации от думи в Легендата на зоната „Кръстословица 1“ в играта.
 
 • „Вашите букви“ и „Кръстословица 2“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука; В зоната  „Кръстословица 2“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „И“, в полетата на зоната „Кръстословица 2“ се изтриват (маркират) всички изписани букви „И“. В случай, че при последователното спазване на тези действия, разкритите съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 2“ образуват комбинации, които съставят от три до дванадесет включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 2“ на лицето на всеки талон за играта, както следва:
  • за 3 завършени думи – 5 лв.;
  • за 4 завършени думи – 6 лв.;
  • за 5 завършени думи – 10 лв.;
  • за 6 завършени думи – 15 лв.;
  • за 7 завършени думи – 20 лв.;
  • за 8 завършени думи – 50 лв.;
  • за 9 завършени думи – 100 лв.;
  • за 10 завършени думи – 2000 лв.;
  • за 11 завършени думи – 50 000 лв.;
  • за 12 завършени думи – 100 000 лв.;
„Завършена дума“, полетата на която са обозначени и маркирани в тъмножълт цвят (една дума в тази игрална зона), се счита и приема за три „завършена думи“ при формиране на комбинации от думи в Легендата на зоната „Кръстословица 2“ в играта.
 
 • „Вашите букви“ и  „Бонус думи“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се полетата на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука; В съответната зона  „Бонус дума“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „С“, в полетата на „1 Бонус дума“ се изтриват (маркират) всички изписани букви „С“.  В случай, че при последователното спазване на тези действия, всички букви в полета на зоната „Бонус дума“ съвпадат с букви от зоната „Вашите букви“, така че да образуват цяла дума, печалбата е сумата в лева, изписана в полето „ПЕЧАЛБА“, разположено непосредствено вдясно;
   
Символ  , изобразен в полетата на някоя от зоните, замества съответната липсваща буква на същото място, така че да бъде съставена цяла дума.
 
Всяка от игралните зони „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“, „1 Бонус дума“,  „2 Бонус дума“, „3 Бонус дума“ и „4 Бонус дума“, е отделна игрална зона, в която правилата и условията за печалби са отделни, т.е. символите и буквите от една зона не могат да се ползват в друга зона за образуване и получаване на печалба.
 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 43 - 30.05.2024
Печеливши числа
11 15 19 20 26 38
Джакпот
2 568 173.17 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 43 - 30.05.2024
1 Теглене
11 16 24 29 33
2 Теглене
3 23 26 29 30
 
Тираж 43 - 30.05.2024
Печеливши числа
3 7 10 11 28 41
Джакпот
486 615.02 лева
Тираж 43 - 30.05.2024
Печеливши числа
Година
93
Месец
3
Дата
2
Ден
7


Джакпот
7 135.99 лева

Тираж 43 - 30.05.2024
Печеливши числа
14 17 19 31 47
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 43 - 30.05.2024
 
Печеливши позиции
4 8 9
Печеливши числа
1 3 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
2 юни 2024