Тото джакпот 

 
Тото джакпот
         

Три игрални зони с общо 10 шанса за печалба на моментен джакпот!

 

„Тото джакпот“, първи тираж
Общ брой талони – 5 000 000
Цена на един талон – 2 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,91
Обща сума на печалбите – 5 000 250 лв.,
от които:
     • 2 печалби по 100 000 лв.
     • 2 печалби по 50 000 лв.
     • 10 печалби по 10 000 лв.
   
 

 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
2 100 000 лв. 200 000 лв. 1
2 50 000 лв. 100 000 лв. 1
10 10 000 лв. 100 000 лв. 3
20 5000 лв. 100 000 лв. 7
25 2000 лв. 50 000 лв. 7
100 1000 лв. 100 000 лв. 38
5000 100 лв. 500 000 лв. ...
5005 50 лв. 250 250 лв. ...
20 000 15 лв. 300 000 лв.
...
50 000 10 лв. 500 000 лв.
...
100 000 4 лв. 400 000 лв.
...
200 000 3 лв. 600 000 лв.
...
900 000 2 лв. 1 800 000 лв.
...
1 280 164   5 000 250 лв.  

*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.

 

Талон от моментната лотарийна игра „Тото джакпот“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако под скреч покритието:

  • в игрална зона „Игра 1“ се открие число в полето „Изтеглени числа“, което е еднакво с число от полето „Вашите числа“. В този случай размерът на печалбата е сумата, изписана под еднаквото число в полето „Вашите числа“. Например, ако в полето „Изтеглени числа“ са открити числата „8“, „11“, „13“, „21“ и „50“, а в полето „Вашите числа“ е открито числото „13“ и под него е изписана сумата „100 000 лв.”, тогава печалбата е 100 000 лв.;

или

  • в игралната зона „Игра 1“ се открие символът  в полето „Вашите числа”. В този случай размерът на печалбата е сумата, изписана под открития символ ;

или

  • в което и да е от двете полета на игрална зона „Бонус“ се открие символът . В този случай размерът на печалбата е сумата, изписана под открития символ .
     

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 58 - 21.07.2024
Печеливши числа
2 11 18 23 26 37
Джакпот
2 152 332.64 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 58 - 21.07.2024
1 Теглене
16 28 29 33 35
2 Теглене
4 13 15 17 24
 
Тираж 58 - 21.07.2024
Печеливши числа
2 15 28 31 32 33
Джакпот
969 563.06 лева
Тираж 58 - 21.07.2024
Печеливши числа
Година
15
Месец
8
Дата
1
Ден
5


Джакпот
28 005.34 лева

Тираж 58 - 21.07.2024
Печеливши числа
3 27 34 40 49
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 58 - 21.07.2024
 
Печеливши позиции
1 3 4
Печеливши числа
8 8 2
Джакпот
60 425.00 лева
Тираж 58 - 21.07.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
2
8
1
9
x
10
1
11
1
12
2
13
x
Джакпот
5 841.20 лева
Тираж 58 - 21.07.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
1
4
2
5
1
6
2
7
x
8
2
9
x
10
2
11
1
12
1
Джакпот
3 726.60 лева
Тираж 58 - 21.07.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
1
3
1
4
1
5
x
6
2
7
1
8
2
9
2
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
25 юли 2024