Високосна година 2024 

 
Високосна година 2024
         
 
 
 
 
 
„Високосна година 2024“, първи тираж
Общ брой талони – 3 240 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,00
Обща сума на печалбите – 9 342 500 лв.,
от които:
• 4 печалби по 25 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби
Оставащи
печалби
4
25 000 лв.
100 000 лв.
3
15
5 000 лв.
75 000 лв.
11
15
2 000 лв.
30 000 лв.
11
50
1 000 лв.
50 000 лв.
42
40
500 лв. + 500 лв. = 1000 лв.
40 000 лв.
33
180
500 лв.
90 000 лв.
480
200 лв.
96 000 лв.
1 250
100 лв.
125 000 лв.
2 000
50 лв.х2 = 100 лв.
200 000 лв.
3 000
50 лв.
150 000 лв.
3 450
25 лв.+25 лв.= 50 лв.
172 500 лв.
12 400
25 лв.
310 000 лв.
20 000
10 лв.+15 лв.= 25 лв.
500 000 лв.
20 000
20 лв.
400 000 лв.
12 400
10 лв.х2 = 20 лв.
248 000 лв.
12 400
15 лв.
186 000 лв.
20 000
5 лв.+10 лв. = 15 лв.
300 000 лв.
82 000
10 лв.
820 000 лв.
100 000
5 лв.+5 лв. = 10 лв.
1 000 000 лв.
100 000
5 лв.х2 = 10 лв.
1 000 000 лв.
690 000
5 лв.
3 450 000 лв.
1 079 684
 
9 342 500 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон за моментната лотарийна игра „Високосна година 2024“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако:
  • след изтриване на покритието на полетата „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“ и „СУПЕР БОНУС“ на игрална зона „Игра 1“ се открие символ . В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под него;
  • след изтриване на покритието на полетата „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“ и „СУПЕР БОНУС“ на игрална зона „Игра 1“ се открие символ . В този случай, печалбата е удвоената стойност на сумата в лева, изписана под него;
  • след изтриване на покритието на полетата „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“ и „СУПЕР БОНУС“ на игрална зона „Игра 1“ символ или число, открити в полето „СУПЕР БОНУС“, са еднакви със символ или число, открити в полето „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“. В този случай, печалбата е сборът от двете суми в лева, изписани под тези еднакви числа или тези еднакви символи.

Например, ако в полето „СУПЕР БОНУС“ се открие числото 28, под което е изписана сумата „500 лв.“ и в полето „ВИСОКОСНИ ЗНАЦИ“ се открие същото число 28, под което е изписана сумата „500 лв.“, печалбата е 500 лв. + 500 лв. = 1000 лв.;

  • в някоя от двете части – „Поле 1“ или „Поле 2“, на игрална зона „Игра 2“, сборът от трите числа, разположени на един ред или на една колона, е равен на 29. В този случай, печалба е сумата в лева, изписана за същия ред или за същата колона.

Например, ако в частта „Поле 1“ на ред 3 се открият числата „3“, „14“ и „12“, и на същия ред е изписана сумата „200 лв.“, печалба е 200 лв., тъй като сборът от изписаните числа е равен на 29.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 43 - 30.05.2024
Печеливши числа
11 15 19 20 26 38
Джакпот
2 568 173.17 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 43 - 30.05.2024
1 Теглене
11 16 24 29 33
2 Теглене
3 23 26 29 30
 
Тираж 43 - 30.05.2024
Печеливши числа
3 7 10 11 28 41
Джакпот
486 615.02 лева
Тираж 43 - 30.05.2024
Печеливши числа
Година
93
Месец
3
Дата
2
Ден
7


Джакпот
7 135.99 лева

Тираж 43 - 30.05.2024
Печеливши числа
14 17 19 31 47
Печеливша зодия
6
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 43 - 30.05.2024
 
Печеливши позиции
4 8 9
Печеливши числа
1 3 6
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
2 юни 2024