Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         
Тото 2 - 5 от 35
Играни числови комбинации в тираж №42 (26.05.2024)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
80.96 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
 

Играни числа

в тираж №42 (26.05.2024)

Изтеглени числа за всички тиражи

по ред на числата

в низходящ ред

Число

Брой

Число

Брой

Число

Брой

1

82 975

1

1050

32

1 157

2

90 028

2

1024

16

1 140

3

105 935

3

1069

30

1128

4

94 979

4

1026

24

1112

5

109 487

5

1054

7

1109

6

94 083

6

1050

18

1109

7

114 436

7

1109

17

1104

8

94 193

8

1083

28

1101

9

108 821

9

1075

14

1095

10

99 438

10

1057

35

1092

11

102 328

11

1031

13

1089

12

97 949

12

1063

8

1083

13

100 617

13

1089

20

1083

14

85 628

14

1095

33

1083

15

91 337

15

1061

26

1079

16

97 281

16

1 140

25

1078

17

110 105

17

1104

22

1077

18

114 022

18

1109

9

1075

19

104 487

19

993

3

1069

20

95 016

20

1083

27

1069

21

95 536

21

1040

29

1069

22

87 263

22

1077

12

1063

23

100 370

23

1053

15

1061

24

104 133

24

1112

10

1057

25

98 385

25

1078

5

1054

26

102 416

26

1079

23

1053

27

101 578

27

1069

1

1050

28

93 277

28

1101

6

1050

29

81 380

29

1069

21

1040

30

92 053

30

1128

34

1035

31

87 830

31

1022

11

1031

32

96 334

32

1 157

4

1026

33

96 758

33

1083

2

1024

34

81 844

34

1035

31

1022

35

93 333

35

1092

19

993

Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.

Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №42 през 2024

 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024