Тото 2 - 5 от 35 

 
Статистика
         
Тото 2 - 5 от 35
Играни числови комбинации в тираж №46 (09.06.2024)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
324 632
79.73 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
 
Играни числа
в тираж №46 (09.06.2024)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
89 114
1
1051
32
1 157
2
90 042
2
1025
16
1 142
3
106 673
3
1071
30
1130
4
104 760
4
1026
24
1114
5
108 391
5
1056
7
1110
6
99 562
6
1052
18
1110
7
120 612
7
1110
17
1105
8
100 422
8
1085
28
1102
9
111 933
9
1076
14
1096
10
98 363
10
1059
35
1094
11
109 050
11
1032
13
1089
12
102 889
12
1064
8
1085
13
106 824
13
1089
33
1084
14
88 153
14
1096
20
1083
15
96 462
15
1061
26
1081
16
100 537
16
1 142
22
1079
17
115 981
17
1105
25
1078
18
110 317
18
1110
9
1076
19
107 175
19
994
29
1072
20
101 069
20
1083
3
1071
21
99 744
21
1041
27
1070
22
91 491
22
1079
12
1064
23
100 507
23
1054
15
1061
24
106 003
24
1114
10
1059
25
105 753
25
1078
5
1056
26
98 944
26
1081
23
1054
27
102 835
27
1070
6
1052
28
94 494
28
1102
1
1051
29
86 540
29
1072
21
1041
30
96 656
30
1130
34
1035
31
94 522
31
1022
11
1032
32
99 962
32
1 157
4
1026
33
97 969
33
1084
2
1025
34
89 850
34
1035
31
1022
35
91 611
35
1094
19
994
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 35 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №46 през 2024
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 47 - 13.06.2024
Печеливши числа
15 27 31 32 35 49
Джакпот
3 161 688.77 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 47 - 13.06.2024
1 Теглене
1 8 12 27 33
2 Теглене
1 2 7 8 26
 
Тираж 47 - 13.06.2024
Печеливши числа
1 5 13 18 28 39
Джакпот
613 910.89 лева
Тираж 47 - 13.06.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
12
Дата
15
Ден
6


Джакпот
6 200.14 лева

Тираж 47 - 13.06.2024
Печеливши числа
7 12 25 32 41
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 47 - 13.06.2024
 
Печеливши позиции
1 2 3
Печеливши числа
5 2 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 46 - 09.06.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
1
4
x
5
2
6
2
7
1
8
x
9
x
10
x
11
2
12
2
13
1
Джакпот
10 896.94 лева
Тираж 46 - 09.06.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
2
5
x
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
1
12
x
Джакпот
1 539.20 лева
Тираж 46 - 09.06.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
x
5
2
6
1
7
1
8
x
9
2
10
x
Джакпот
786.90 лева
 
БНТ
16 юни 2024