Тото 2 - Рожден ден 

 
Тото 2 - Рожден ден
         

Цел на играта

  • правилна прогноза едновременно на последните 2 цифри на календарна година, месец в годината, дата в избрания месец и ден в седмицата, участващи в тегленето

Начин на игра

  • чрез попълване на фиш, издаден от Български спортен тотализатор, като участникът маркира поне 2 цифри, всяка от 0 до 9 (последните две цифри на календарна година), 1 число от 1 до 12 (месец в годината от януари до декември), 1 число от 1 до 31 (дата в избрания месец, съобразена с броя на дните в него) и 1 число от 1 до 7 (ден в седмицата) в една от общо трите основни области на фиша;
  • с автоматично попълнен от системата фиш за залог;
  • след обработка на фиша се издава квитанция за валиден залог.

Фиш

При попълване на която и да е от трите области на фиша е важно избраните дата в месеца, месец и година да са действителни. Денят в седмицата не е задължително да бъде действително отговарящ на избраната дата. Например, числовата комбинация 73 11 2 6 означава, че е избрана 73-та година, месец ноември, дата втори, ден събота (2.11.73 г., събота). Това е валидна комбинация.

Невалидна е комбинацията от типа 15 2 29 4 или 29.2.15 г., четвъртък, защото годината не е високосна и, следователно, няма дата 29 в избрания месец февруари. Невалидна е и комбинация като 88 6 31 3 или 31.6.88 г., сряда, защото в избрания месец юни няма 31 дни, а само 30.

Всяка област на фиша съдържа поле АВТОМАТИЧНО и поле ОТКАЗ. При маркиране на поле АВТОМАТИЧНО в някоя от областите на фиша, системата избира на случаен принцип една комбинация. При маркиране на поле ОТКАЗ системата игнорира попълването и не приема залог за избраната област.

Ако участникът иска да играе с повече комбинации от предлаганите във фиша три области, тогава той може да избере системи за пълно комбиниране.

Квитанция

След като направи своя залог участникът получава квитанция от терминалното устройство. Препоръчително е да провери веднага и на място съдържанието й, тъй като залогът му участва в играта само и единствено въз основа на изписаното в нея предвиждане. Ако установи, че има разминаване със записаните във фиша прогнози, той следва да заяви анулиране на квитанцията. Участникът може да заяви своята прогноза чрез повторно подаване на същия фиш или попълване на нов. Всичко това е важно, защото печалба се изплаща само срещу представяне на валидна квитанция за залог!

Залог

  • една подадена комбинация от 2 цифри, всяка от 0 до 9 (последните две цифри на календарна година), 1 число от 1 до 12 (месец в годината от януари до декември), 1 число от 1 до 31 (дата в избрания месец, съобразена с броя на дните в него ) и 1 число от 1 до 7 (ден в седмицата) – 1.00 лв.

Тиражи

  • два пъти седмично – четвъртък и неделя, едно теглене

Печеливши групи и печалби

Печеливша група
За правилно прогнозирани
Първа
2 цифри за година, число за месеца в годината, число за датата в месеца и число за деня в седмицата
Втора
2 цифри за година, число за месеца в годината и число за датата в месеца
Трета
2 цифри за година, число за датата в месеца и число за деня в седмицата
Четвърта
2 цифри за година, число за месеца в годината и число за деня в седмицата
Пета
2 цифри за година и число за датата в месеца
Шеста
число за месеца в годината, число за датата в месеца и число за деня в седмицата
Седма
2 цифри за година и число за месеца в годината
Осма
2 цифри за година и число за деня в седмицата
Девета
число за месеца в годината и число за датата в месеца
Десета
число за датата в месеца и число за деня в седмицата
Единадесета
2 цифри за година
Дванадесета
число за месеца в годината и число за деня в седмицата
Тринадесета
число за датата в месеца
Четиринадесета
число за месеца в годината
Петнадесета
число за деня в седмицата

Печалбите са 50% от постъпленията за играта в тиража.

Джакпот

Когато няма печалба в първа група или в някоя/и от другите групи, сумата, определена за печалби в тях, се прибавя към сумата за печалби на първа група за следващия тираж – натрупва се джакпот.

 

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 47 - 13.06.2024
Печеливши числа
15 27 31 32 35 49
Джакпот
3 161 688.77 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 47 - 13.06.2024
1 Теглене
1 8 12 27 33
2 Теглене
1 2 7 8 26
 
Тираж 47 - 13.06.2024
Печеливши числа
1 5 13 18 28 39
Джакпот
613 910.89 лева
Тираж 47 - 13.06.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
12
Дата
15
Ден
6


Джакпот
6 200.14 лева

Тираж 47 - 13.06.2024
Печеливши числа
7 12 25 32 41
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 47 - 13.06.2024
 
Печеливши позиции
1 2 3
Печеливши числа
5 2 1
Джакпот
Спечелен
Тираж 46 - 09.06.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
1
4
x
5
2
6
2
7
1
8
x
9
x
10
x
11
2
12
2
13
1
Джакпот
10 896.94 лева
Тираж 46 - 09.06.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
2
2
1
3
1
4
2
5
x
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
1
12
x
Джакпот
1 539.20 лева
Тираж 46 - 09.06.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
x
3
1
4
x
5
2
6
1
7
1
8
x
9
2
10
x
Джакпот
786.90 лева
 
БНТ
16 юни 2024