Cash Парти 

 
Cash Парти
         
 
 
 
 
 
„Cash Парти“, първи тираж
Общ брой талони – 3 024 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,79
Обща сума на печалбите – 9 390 000 лв.,
от които:
• 1 печалба от 100 000 лв.
• 5 печалби по 10 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби
от група в лева
Оставащи печалби
1
100 000 лв.
100 000 лв.
1
5
10 000 лв.
50 000 лв.
5
20
5 000 лв.
100 000 лв.
19
1600
500 лв.
800 000 лв.
4000
50 лв.
200 000 лв.
5000
5 лв. + 20 лв. + 25 лв.
= 50 лв.
250 000 лв.
10 000
25 лв.
250 000 лв.
10 000
5 лв. + 10 лв. + 10 лв.
= 25 лв.
250 000 лв.
30 000
20 лв.
600 000 лв.
32 000
5 лв. + 5 лв. + 10 лв.
= 20 лв.
640 000 лв.
80 000
10 лв.
800 000 лв.
100 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
1 000 000 лв.
150 000
7 лв.
1 050 000 лв.
660 000
5 лв.
3 300 000 лв.
1 082 626
 
9 390 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон за моментната лотарийна игра „Cash Парти“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако:
  • В игрална зона „ПАРТИ ЗОНА“, след изтриване на осемнадесетте полета на зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“, се открият числа, които са  еднакви с петте числа, изписани в една група полета с еднаква форма, свързани помежду си с едноцветна линия. В тези случаи,  печалбата е сумата в лева, изписана в свързаното с тази група поле „ПЕЧАЛБА“. Например, ако в зонaта „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открият числата 13, 48, 6, 54 и 22 и същите пет числа са разположени в зоната „ПАРТИ ЗОНА“ в групата с 5 полета, всяко с формата на  (подарък), свързани помежду си с линия в жълт цвят , то печалбата е сумата, изписана в разположеното в дясно свързано с тази група поле „ПЕЧАЛБА“.

 

  • В игрална зона „БОНУС 1“, ако след изтриване на осемнадесетте полета на зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открият числа, които са  еднакви с четирите числа, изписани в полетата с овална форма (представляващи стилизирани балони) на зоната. В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана в полето ПЕЧАЛБА, разположено под четирите еднаквите числа в „БОНУС 1“.

 

  • В игрална зона „БОНУС 2“, ако след изтриване на осемнадесетте полета на зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открият числа, които са  еднакви с шестте числа, изписани в полетата с триъгълна форма (представляващи стилизирани парчета пица) на зоната. В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана в полето ПЕЧАЛБА, разположено под шестте еднаквите числа в „БОНУС 2“.

 

  •  В игрална зона „БОНУС 3“, ако след изтриване на осемнадесетте полета на зона „ВАШИТЕ ЧИСЛА“ се открият числа, които са  еднакви с трите числа, изписани в полетата с кръгла форма (представляващи стилизирани говорители на музикална колона) на зоната. В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана в полето ПЕЧАЛБА, разположено под трите еднаквите числа в „БОНУС 3“.
 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024