Тото 1 - 13 срещи 

 
Тото 1 - 13 срещи
         

Цел на играта

Начин на игра

  • чрез попълване на знак 1, Х или 2 на фиш – обикновен или със съкратено записване, издаден от БСТ
  • след обработка на фиша се издава квитанция за валиден залог

Фишове

В играта „Тото 1 - 13 срещи“ може да се участва с два типа фишове – обикновен и фиш със съкратено записване.

Обикновеният фиш съдържа 6 области, като всяка от тях има по три колонки за предвиждания. За участие се изисква попълване на поне един от трите знака – 1, Х или 2, в една област за всяка среща, включена в програмата за тиража.

С този тип фиш може да се играе и със система за пълно комбиниране. За целта трябва да се маркира повече от един знак за избрани срещи. Допуска се попълване и на трите възможни знака за една среща. Повече информация има в Системи с пълно комбиниране.

Маркирането на число от област ФАКТОР означава, че участникът иска попълнените от него предвиждания да участват в тиража толкова пъти, колкото е маркираното число – 2, 5, 10, 20, 50 или 100 пъти. Допуска се маркиране и само на едно число от тази област.

Фишът със съкратено записване се състои от 3 области. Чрез него се реализира участие със съкратени системи с основни предвиждания.

В първа област се отбелязват твърдите предвиждания, във втора област се маркират основните двойни или тройни предвиждания (1Х, Х2, 12, 1Х2). Под втора област се отбелязват номерът на системата и избраният индекс. Повече информация се предлага в издаваните от Български спортен тотализатор книги, както и в пунктовете за приемане на залози.

Квитанция

След като направи своя залог участникът получава квитанция от терминалното устройство. Препоръчително е да провери веднага и на място съдържанието й, тъй като залогът му участва в играта само и единствено въз основа на изписаното в нея предвиждане. Ако установи, че има разминаване със записаните във фиша прогнози, той следва да заяви анулиране на квитанцията. Участникът може да заяви своята прогноза чрез повторно подаване на същия фиш или попълване на нов. Всичко това е важно, защото печалба се изплаща само срещу представяне на валидна квитанция за залог!

Залог

  • една подадена комбинация от 13 знака – 0.20 лв.

Тиражи

  • един или два пъти седмично – неделя и четвъртък

Печеливши групи и печалби

  • първа група – за правилно прогнозирани 13 срещи
  • втора група – за правилно прогнозирани 12 срещи
  • трета група – за правилно прогнозирани 11 срещи
  • четвърта група – за правилно прогнозирани 10 срещи

Печалбите са 50% от постъпленията за играта в тиража. Сумата за печалби във всяка група се разпределя поравно между печелившите комбинации в нея.

Джакпот

Когато няма печалба в първа група или в някоя/някои от другите групи, предвидената за тях сума се прибавя към сумата за печалби в първа група за следващия тираж – натрупва се джакпот.
 

Системи за съкратено записване

Системи за пълно комбиниране

Печалби в играта

Програма за текущия тираж

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 96 - 03.12.2023
Печеливши числа
8 10 24 26 29 33
Джакпот
2 283 122.89 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 96 - 03.12.2023
1 Теглене
20 23 26 28 30
2 Теглене
7 13 29 30 32
 
Тираж 96 - 03.12.2023
Печеливши числа
9 17 18 26 35 38
Джакпот
1 091 180.40 лева
Тираж 96 - 03.12.2023
Печеливши числа
Година
25
Месец
10
Дата
16
Ден
4


Джакпот
7 004.25 лева

Тираж 96 - 03.12.2023
Печеливши числа
7 13 15 32 37
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 96 - 03.12.2023
 
Печеливши позиции
2 6 7
Печеливши числа
0 6 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 96 - 03.12.2023
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
1
9
1
10
x
11
x
12
x
13
x
Джакпот
55 250.68 лева
Тираж 96 - 03.12.2023
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
x
4
x
5
2
6
2
7
1
8
1
9
1
10
2
11
x
12
1
Джакпот
4 691.05 лева
Тираж 96 - 03.12.2023
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
x
4
1
5
x
6
2
7
2
8
1
9
x
10
1
Джакпот
3 442.70 лева
 
БНТ
7 дек 2023