LUXOR
         
„LUXOR - Пирамиди и фараони“, първи тираж
Общ брой талони – 3 000 000
Цена на един талон – 7 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,45
Обща сума на печалбите – 12 695 000 лв.,
от които:
      • 1 печалби по 500 000 лв.
      • 1 печалби по 50 000 лв.
      • 3 печалби по 20 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби
Оставащи
печалби
1
500 000 лв.
500 000 лв.
0
1
50 000 лв.
50 000 лв.
0
3
20 000 лв.
60 000 лв.
0
40
5 000 лв.
200 000 лв.
0
100
2 000 лв.
200 000 лв.
0
300
1 000 лв.
300 000 лв.
1
1 200
500 лв.
600 000 лв.
1 000
100 лв.
100 000 лв.
1 000
10 лв. + 20 лв.+
20 лв. + 50 лв. = 100 лв.
100 000 лв.
7 500
50 лв.
375 000 лв.
7 500
10 лв. + 20 лв.+ 20 лв. = 50 лв.
375 000 лв.
5 000
20 лв.
100 000 лв.
5 000
10 лв. + 10 лв. = 20 лв.
100 000 лв.
60 000
15 лв.
900 000 лв.
120 000
10 лв.
1 200 000 лв.
215 000
9 лв.
1 935 000 лв.
800 000
7 лв.
5 600 000 лв.
1 223 645
 
12 695 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „LUXOR - Пирамиди и фараони“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако в зона:
  • „ИГРА 1“ - ако след изтриване на двадесет и двете полета на зона „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и четирите полета на зона „БОНУС ЧИСЛА“, се открият шест числа, които са еднакви с шестте числа, изписани в полетата на зоната.  В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана в полето ПЕЧАЛБА, разположено под шесте еднаквите числа в „ИГРА 1“;
  • „ИГРА 2“, или „ИГРА 3“ или „ИГРА 4“ или „ИГРА 5“  - ако след изтриване на двадесет и двете полета на зона „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и четирите полета на зона „БОНУС ЧИСЛА“ се открият числа, които са  еднакви с числата, изписани на един ред в игралните зони „ИГРА 1“ и/или „ИГРА 2“ и/или „ИГРА 3“ и/или „ИГРА 4“ и/или „ИГРА 5“. В тези случаи,  печалбата е сумата в лева, изписана в дясно на съответния ред. Например, ако в зони „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и „БОНУС ЧИСЛА“ се открият числата 9, 26, 14 и 31 и същите четири числа са разположени на четвърти ред в „ИГРА 2“, то печалбата е сумата, разположена изписана в дясно от този ред – 5000 лв.;
  •  „БЪРЗА ПЕЧАЛБА“ се дължи ако след изтриване на покритието на зоната се открие символ , в този случай, печалбата е сумата в лева, изписана под този символ.

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 29 - 11.04.2024
Печеливши числа
2 18 20 21 31 46
Джакпот
7 680 704.35 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 29 - 11.04.2024
1 Теглене
5 27 28 32 34
2 Теглене
1 3 4 34 35
 
Тираж 29 - 11.04.2024
Печеливши числа
5 12 15 18 30 33
Джакпот
428 832.85 лева
Тираж 29 - 11.04.2024
Печеливши числа
Година
95
Месец
11
Дата
17
Ден
3


Джакпот
31 739.04 лева

Тираж 29 - 11.04.2024
Печеливши числа
6 10 12 18 42
Печеливша зодия
4
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 29 - 11.04.2024
 
Печеливши позиции
3 8 9
Печеливши числа
7 3 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 28 - 07.04.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
1
3
2
4
1
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
1
13
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 28 - 07.04.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
2
5
1
6
2
7
x
8
1
9
1
10
x
11
x
12
1
Джакпот
11 107.80 лева
Тираж 28 - 07.04.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
x
6
x
7
1
8
1
9
2
10
x
Джакпот
1 793.50 лева
 
БНТ
14 апр 2024