Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         
Тото 2 - 6 от 49
Играни числови комбинации в тираж №42 (26.05.2024)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.03 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №42 (26.05.2024)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
79 901
1
1 231
44
1 272
2
81 128
2
1 191
21
1 269
3
100 880
3
1 158
34
1 267
4
91 942
4
1 256
4
1 256
5
100 318
5
1 196
6
1 253
6
95 537
6
1 253
49
1 248
7
113 098
7
1 197
11
1 246
8
85 214
8
1 220
17
1 243
9
101 831
9
1 234
37
1 243
10
86 355
10
1 175
48
1 240
11
93 881
11
1 246
9
1 234
12
89 352
12
1 224
1
1 231
13
94 533
13
1 182
29
1 229
14
69 877
14
1 187
46
1 227
15
68 794
15
1 193
12
1 224
16
80 505
16
1 172
25
1 224
17
98 781
17
1 243
28
1 224
18
94 969
18
1 163
8
1 220
19
91 821
19
1 168
22
1 218
20
75 595
20
1 198
30
1 218
21
81 054
21
1 269
45
1 216
22
72 029
22
1 218
35
1 212
23
86 250
23
1 130
24
1 210
24
88 790
24
1 210
42
1 204
25
89 453
25
1 224
20
1 198
26
83 207
26
1 192
7
1 197
27
87 448
27
1 174
33
1 197
28
76 309
28
1 224
5
1 196
29
64 962
29
1 229
38
1 194
30
72 142
30
1 218
47
1 194
31
81 287
31
1 155
15
1 193
32
74 078
32
1 188
36
1 193
33
83 414
33
1 197
26
1 192
34
69 709
34
1 267
2
1 191
35
59 348
35
1 212
43
1 190
36
55 024
36
1 193
32
1 188
37
66 825
37
1 243
14
1 187
38
64 855
38
1 194
39
1 186
39
65 064
39
1 186
13
1 182
40
61 495
40
1 147
10
1 175
41
64 925
41
1 152
27
1 174
42
60 745
42
1 204
16
1 172
43
57 368
43
1 190
19
1 168
44
59 717
44
1 272
18
1 163
45
57 179
45
1 216
3
1 158
46
58 619
46
1 227
31
1 155
47
60 117
47
1 194
41
1 152
48
53 958
48
1 240
40
1 147
49
60 095
49
1 248
23
1 130
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №42 през 2024 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024