Тото 2 - 6 от 49 

 
Статистика
         
Тото 2 - 6 от 49
Играни числови комбинации в тираж №15 (22.02.2024)
Общ брой възможни комбинации
Процент уникални играни комбинации от общия възможен брой
13 983 816
4.33 %
Тази таблица предлага информация какъв е процентът на общо изиграните в последния тираж числови комбинации от общия възможен брой.
 
Играни числа
в тираж №15 (22.02.2024)
Изтеглени числа за всички тиражи
по ред на числата
в низходящ ред
Число
Брой
Число
Брой
Число
Брой
1
83 942
1
1 230
44
1 267
2
84 320
2
1 189
21
1 266
3
105 784
3
1 157
34
1 261
4
94 100
4
1 251
4
1 251
5
102 541
5
1 195
6
1 249
6
97 099
6
1 249
49
1 244
7
116 487
7
1 196
11
1 243
8
86 944
8
1 216
37
1 237
9
108 054
9
1 231
17
1 236
10
90 615
10
1 172
48
1 235
11
97 489
11
1 243
9
1 231
12
91 733
12
1 221
1
1 230
13
97 431
13
1 181
29
1 227
14
72 914
14
1 180
25
1 223
15
72 564
15
1 190
28
1 222
16
81 977
16
1 168
12
1 221
17
100 441
17
1 236
46
1 220
18
99 036
18
1 160
8
1 216
19
94 310
19
1 162
30
1 216
20
79 328
20
1 195
45
1 215
21
84 977
21
1 266
22
1 212
22
76 799
22
1 212
35
1 208
23
89 564
23
1 127
24
1 207
24
90 875
24
1 207
42
1 202
25
92 316
25
1 223
7
1 196
26
84 592
26
1 188
5
1 195
27
89 549
27
1 169
20
1 195
28
79 504
28
1 222
33
1 195
29
67 834
29
1 227
38
1 191
30
75 828
30
1 216
47
1 191
31
83 856
31
1 152
15
1 190
32
77 929
32
1 186
2
1 189
33
87 757
33
1 195
26
1 188
34
71 709
34
1 261
36
1 188
35
60 621
35
1 208
43
1 188
36
56 132
36
1 188
32
1 186
37
69 088
37
1 237
13
1 181
38
67 244
38
1 191
39
1 181
39
68 785
39
1 181
14
1 180
40
65 313
40
1 146
10
1 172
41
66 608
41
1 152
27
1 169
42
64 314
42
1 202
16
1 168
43
61 446
43
1 188
19
1 162
44
63 078
44
1 267
18
1 160
45
59 359
45
1 215
3
1 157
46
60 546
46
1 220
31
1 152
47
63 079
47
1 191
41
1 152
48
56 830
48
1 235
40
1 146
49
63 975
49
1 244
23
1 127
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е играно в последния тираж.
Информация колко пъти всяко от числата от 1 до 49 е изтегляно за всички тиражи от създаването на играта до тираж №15 през 2024 г.
 
Изтеглени числови комбинации в отделните тиражи
от създаването на играта (по години)
 
 
 
 
От линковете в тази таблица може да се проследят всички числови комбинации, изтеглени в тиражите на играта от създаването й. Първото число на всеки ред обозначава номера на тиража, а останалите числа – печелившата числова комбинация. Всички номера на тиражи, които са по-големи от 600 (например, 601, 602 и т.н.), обозначават извънредни тиражи. Публикуваната статистика отразява всички промени в правилата на играта през годините (например, промяна в броя на тегленията, печелившите групи и др.)
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
8 9 14 16 20 34
Джакпот
5 147 832.49 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 16 - 25.02.2024
1 Теглене
13 15 16 19 30
2 Теглене
3 13 15 19 26
 
Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
10 16 31 33 35 39
Джакпот
931 198.64 лева
Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
Година
85
Месец
6
Дата
23
Ден
1


Джакпот
6 553.65 лева

Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
8 21 27 28 47
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 25.02.2024
 
Печеливши позиции
1 3 5
Печеливши числа
4 6 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
1
4
2
5
x
6
2
7
2
8
x
9
1
10
2
11
2
12
1
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
x
4
x
5
2
6
2
7
x
8
x
9
2
10
2
11
1
12
x
Джакпот
27 382.95 лева
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
29 фев 2024