Зодиак 

 
Зодиак
         

Съзвездия от печалби! Девет шанса за печалба във всеки талон!

 

„Зодиак“, седми тираж
Общ брой талони – 5 400 000
Цена на един талон – 2 лв.
Талоните са отпечатани в 12 дизайна, всеки с различен зодиакален знак.
Честота на печелившите талони – 1:3,64
Обща сума на печалбите – 5 400 400 лв.,
от които:
     • 1 печалба от 200 000 лв.
     • 2 печалби по 50 000 лв.
     • 4 печалби по 20 000 лв.
     • 9 печалби по 10 000 лв.

 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби*
1
200 000 лв.
200 000 лв.
1
2
50 000 лв.
100 000 лв.
1
4
20 000 лв.
80 000 лв.
1
9
10 000 лв.
90 000 лв.
3
40
2000 лв.
80 000 лв.
6
100
1000 лв.
100 000 лв.
16
500
200 лв.
100 000 лв.
...
3504
100 лв.
350 400 лв.
...
10 000
20 лв.
200 000 лв.
...
45 000
12 лв.
540 000 лв.
...
65 000
6 лв.
390 000 лв.
...
90 000
4 лв.
360 000 лв.
...
270 000
3 лв.
810 000 лв.
...
1 000 000
2 лв.
2 000 000 лв.
...
1 484 160
 
5 400 400 лв.
 

*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.

Талон от моментната лотарийна игра „Зодиак“ (седми тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако под скреч покритието:

  • в игрална зона „Игра 1“ се открият 3 еднакви парични суми. В този случай размерът на печалбата е тази сума. Например, ако откритите 3 еднакви суми са „200 000 лв.“, „200 000 лв.“ и „200 000 лв.“, печалбата е 200 000 лв.

или

  • в игрална зона „Игра 1“ се открие символ . В този случай размерът на печалбата е удвоената стойност на вече разкрита печалба в някоя от трите игрални зони на талона – „Игра 1“, „Игра 2“ или „Игра 3“. Например, ако от някоя от трите игрални зони има печалба от 10 000 лв., а в полето на игрална зона „Игра 1” е открит символ , печалбата е 20 000 лв.

или

  • в игрална зона „Игра 2“ се открият 2 еднакви символа на някой от зодиакалните знаци – 2 символа (овен), или 2 символа (телец), или 2 символа (близнаци), или 2 символа (рак), или 2 символа (лъв), или 2 символа (дева), или 2 символа (везни), или 2 символа (скорпион), или 2 символа (стрелец), или 2 символа (козирог), или 2 символа (водолей), или 2 символа (риби). В този случай печалбата е сумата, изписана под разкритите еднакви символи. Например, ако в игралната зона „Игра 2“ се открият 2 символа (везни) и под тях е изписана сумата „50 000 лв.“, печалбата е 50 000 лв.

или

  • в игрална зона „Игра 3“ се открие символ  (слънце). В този случай размерът на печалбата е сумата, изписана под символа (слънце). Например, ако под открития символ (слънце) е изписана сумата „1000 лв.“, печалбата е 1000 лв.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 56 - 14.07.2024
Печеливши числа
5 28 31 32 35 44
Джакпот
4 483 729.84 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 56 - 14.07.2024
1 Теглене
1 4 17 21 25
2 Теглене
15 16 17 20 35
 
Тираж 56 - 14.07.2024
Печеливши числа
5 20 29 33 39 40
Джакпот
903 219.84 лева
Тираж 56 - 14.07.2024
Печеливши числа
Година
65
Месец
8
Дата
24
Ден
3


Джакпот
24 512.16 лева

Тираж 56 - 14.07.2024
Печеливши числа
2 20 29 33 42
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 56 - 14.07.2024
 
Печеливши позиции
5 6 7
Печеливши числа
1 0 2
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 14.07.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
2
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
3 744.96 лева
Тираж 56 - 14.07.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
x
5
x
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
2 397.40 лева
Тираж 56 - 14.07.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
18 юли 2024