Често задавани въпроси 

 
Често задавани въпроси
         
Кой може да участва в игрите на Български спортен тотализатор?

В игрите на Български спортен тотализатор – Тото 1, Тото 2 и моментни лотарийни игри, могат да участват само пълнолетни лица, т.е. навършили 18 години.

 

Какво е необходимо, за да участвам в игрите на Български спортен тотализатор?

В игрите на Тото 1 и Тото 2 може да участвате като:

 • попълните фиш за желаната игра, издаден от Български спортен тотализатор, като маркирате избраните от вас знаци или числа в поне една от областите на фиша;
 • избрете да играете с автоматично попълнен от системата фиш за залог.

Предавате фиша си на касиер-приемчика за обработка от терминалното устройство. Системата проверява неговата редовност, отчита големината на залога и издава квитанция за направения залог. Важно е да проверите дали съдържанието на издадената квитанция съвпада с направените от вас предвиждания.

Квитанцията съдържа следната информация:

 • адреса на Български спортен тотализатор;
 • номера на тиража, за който е валидиран залогът;
 • дата и час на валидиране на залога;
 • номера на терминала, от който е валидиран залогът;
 • номера на касиер-приемчика, при който е валидиран залогът;
 • наименованието на играта, за която участва залогът;
 • поредния номер на квитанцията;
 • номера на системата за съкратено записване (в случаите, когато е маркирана такава);
 • абонамент (в случаите, когато е попълнено полето за АБОНАМЕНТ);
 • числата/знаците, които сте попълнили в подадения фиш или, ако сте отбелязали поле АВТОМАТИЧНО, числата, генерирани от системата;
 • номера на фиша или генерирания от системата номер (при желание от участника за участие с автоматичен залог);
 • прогнозираните позиции и цифри за играта „Тото Джокер“, ако сте направили залог за нея;
 • стойността на залога;
 • стойността на квитанцията;
 • 24 буквено-цифров уникален баркод на квитанцията.

Пазете квитанцията до тегленето на съответния тираж! Печалба се изплаща само срещу представяне на валидна квитанция за залог!

Можете да играете във всеки един тото пункт, в обекти на нашите партньори, обозначени със стикер СПОРТ ТОТО, или онлайн.

В тото пунктовете може да купите и талони за моментните лотарийни игри на Български спортен тотализатор. След като сте си избрал/а талон, изтривате скреч покритието на игралната/ите зона/и и разбирате дали и колко печелите веднага.

 

Може ли да участвам с един фиш няколко пъти в игрите на Български спортен тотализатор?

Да. Ако играете с постоянни числа, може да ползвате един и същи фиш, който давате на касиер-приемчика и той го пуска в терминалното устройство за обработка. Получавате квитанция за направен залог. 

Имате и възможността да играете с абонамент, ако нямате възможност да посещавате тото пункт всеки тираж. Необходимо е да маркирате някое от обозначенията в полето АБОНАМЕНТ на фиша – ,,+1“, „2“ или ,,5“. „+1“ означава, че залогът пропуска настоящия тираж и участва само в следващия тираж. Ако изберете който и да е от другите два варианта, избраната от вас комбинация (или всички комбинации, ако са повече от една) участва в два или пет последователни тиража, включително настоящия.

Важно е да знаете, че, в случай на абонаментно участие, печалби се изплащат след изтичане на последния, включен в абонамента, тираж.

 

Как мога да разбера резултатите от тегленията на печелившите комбинации в игрите на Български спортен тотализатор?

Най-лесният начин да разберете резултатите от тегленията на печелившите комбинации в игрите на Тото 2 е на интернет страницата на тотализатора – www.toto.bg. Резултатите от последното теглене може да намерите на началната страница на сайта (лява колона), но можете да намерите информация и за предишни тегления през менюто Печалби. Информацията на сайта се обновява до час след приключването на всяко теглене. Разбира се, възможно е понякога да има забавяне поради някаква техническа причина, но екипът полага усилия да я отстрани максимално бързо.

Резултатите от тегленията ги има и на информационни табла в тото пунктовете, а така също се публикуват в повечето ежедневници и информационни интернет сайтове.

Резултатите в игрите на Тото 1 се публикуват в понеделник сутрин на интернет страницата, а във вторник – в тото пунктовете и в повечето ежедневници и информационни интернет сайтове.

 

Кога квитанцията за направен залог е невалидна?

Квитанцията е невалидна, когато уникалният баркод е нечетим, когато е скъсана или увредена по друг начин, когато е фалшифицирана.

 

Къде мога да проверя дали талонът ми от моментна лотарийна игра на Спорт Тото е печеливш?

Това може да разберете веднага от наличната информация на самия талон относно условията, при които се определя печалба, а така също и какъв е нейният размер. Но, ако желаете да сте сигурен/на, може да проверите талона си във всеки един тото пункт или онлайн чрез въвеждане на кода за печалба тук.

Как мога да превеждам и да тегля пари от акаунта си при вас?

Превод

Преводът на средства към акаунта Ви в сайта на БСТ е възможно чрез системата на ePay.bg , чрез дебитна или кредитна карта, която е в системата на БОРИКА, чрез банкомат с меню B-pay или чрез EasyPay на каса.

За зареждане на средства чрез сайта на ePay.bg е необходимо във Вашият акаунт в сайта на БСТ да влезете в меню Депозит на средства и да изберете Плащане чрез ePay.bg, да въведете желаната сума (минимум 10 лева) за зареждане на сметката и да натиснете бутона Депозит, да си въведете паролата и да натиснете бутона Потвърди. На следващият екран в таб През интернет, избирате  платежно средство от меню Плати от, въвеждате си потребителското име и парола за сайта на ePay.bg и натискате бутона Вход в ePay.bg. На следващият екран избирате платежно средство, въвеждате при нужда Временен SMS код и натискате бутон Потвърждение. Чрез бутон Продължаване в сайта на търговеца се връщате на сайта на Тотализатора. За да използвате системата на ePay.bg е необходимо да имате акаунт и регистрирано платежно средство там.

За зареждане на средства чрез дебитна или кредитна карта е необходимо във Вашият акаунт в сайта на БСТ да влезете в меню Депозит на средства, да изберете Кредитна или дебитна карта и да натиснете бутона Депозит. На следващият екран въвеждате желаната сума (минимум 10 лева) за зареждане на сметката натискате бутона Депозит, въвеждате паролата си и натискате бутона Потвърди. На следващият екран в системата на БОРИКА въвеждате исканата информация относно Вашата дебитна или кредитна карта и натискате бутона Плащане. 

За зареждане на средства чрез банкомат с меню B-pay е необходимо във Вашият акаунт в сайта на БСТ  да влезете в меню Депозит на средства и да изберете Плащане чрез ePay.bg, да въведете желаната сума (минимум 10 лева) за зареждане на сметката и да натиснете бутона Депозит, да си въведете паролата и да натиснете бутона Потвърди. На следващият екран избирате таб Банкомат. Записвате си Код на търговец и Код за плащане. На банкомат избирате меню b-pay и следвате инструкциите. Кода е валиден до 23:59 часа на следващият ден.
За зареждане на средства чрез каса на EasyPay е необходимо във Вашият акаунт в сайта на БСТ  да влезете в меню Депозит на средства и да изберете Плащане чрез ePay.bg, да въведете желаната сума (минимум 10 лева) за зареждане на сметката и да натиснете бутона Депозит, да си въведете паролата и да натиснете бутона Потвърди. На следващият екран избирате таб В брой на каса. Записвате Код за плащане. Посещавате каса на EasyPay и предоставяте Кода за плащане. Кода е валиден до 23:59 часа на следващият ден. 
БСТ не взима допълнителни такси и комисионни за паричните преводи, когато внасяте средства към вашата сметка в сайта.

Условията и таксите за всеки клиент зависят само и единствено от таксите и комисионните, договорени между ePay.bg и банката издател на неговото платежно средство.

Теглене

При теглене на средства от клиентската сметка чрез дебитна или кредитна карта през системата на БОРИКА, се удържа допълнителна банкова такса в размер на 1.4% от заявената за теглене сума, закръглена нагоре с точност до 0.01 лв. При теглене през системата на Еpay такса не се удържа. Минималната сума за внасяне или теглене е 10 лв.
Печалби до 10 000 лв. се прехвърлят автоматично във Вашата сметка при нас и Вие може да ги изтеглите чрез прехвърляне в epay.bg или чрез банковата карта, от която е направено последното депозиране на средства през системата на БОРИКА.

За печалби над 10 000 лв. трябва да представите документ за самоличност в ЦД на БСТ, като печалбата ще Ви бъде изплатена в банкова сметка по Ваш избор.
 

В какви случаи талонът ми от моментна лотарийна игра на Спорт Тото може да бъде смятан за невалиден?

Талон се приема за невалиден и по него не се изплаща печалба във всеки един от следните случаи:

 • ако контролните код и номер на представения талон не са включени в официалния Опис за печалбите от играта;
 • ако е нарушена целостта на полето „не изтривай!“;
 • ако талонът е неистински, подправен, скъсан, фалшифициран;
 • ако липсват някои от поверителните знаци за достоверност.

 

От къде мога да си взема печалбата от игрите на Спорт Тото?
 • печалби до 600 лв. включително – от всеки тото пункт;
 • печалби от 600.01 лв. до 9999.99 лв. – от всеки клон на „Юробанк България“ АД срещу представяне на Искова форма, която може да бъде издадена във всеки тото пункт срещу представяне на валидна квитанция за залог или печеливш лотариен талон;
 • Изплащането чрез искова форма се извършва в брой, в случай че касае суми в размер от 600.01 лева до 3000 лева, а в случай че касае суми в размер от 3000.01 лева до 9 999.99 лева – се извършва само по банков път. Плащането се извършва по банкова сметка, посочена от приносителя на исковата форма, без значение дали същата е открита при банката-изпълнител или не;
 • печалби над 10 000 лв. включително – изплащат се по банков път по посочена от вас лична банкова сметка, след като сте представили валидна квитанция за залог или печеливш лотариен талон в Централно управление на Български спортен тотализатор в делнични дни 09.00 часа до 16.30 на адрес в гр. София 1618, ул. „Хайдушко изворче“ №28 (вход от ул. „Славия“).

Обработването на документи за предаване на предметните награди от „Втори тото шанс” се извършва в ЦУ на БСТ - гр. София, ул. „Хайдушко изворче“ No 28, във всеки един официален работен ден, в интервала от 09:30 часа до 16:30 часа.

Обработването на документи за изплащане на парични печалби над 600 лв. от „Втори тото шанс“ се извършва във всички официални работни дни, в интервала от 09:30 часа до 16:30 часа, във всеки от посочените по-долу административни офиси:

Регионален офис - София
София 1618
ул. „Хайдушко изворче“ 28 (вход от ул. „Славия“)
тел.: 0700 17 771
е-mail: rd_sofia@toto.bg
Регионален офис - Благоевград
пл. „Македония“ 2
тел.: 0876 468 640
е-mail:
rd_blagoevgrad@toto.bg
Регионален офис - Монтана
ул. „Аспарух“ 8
тел.: 0889 888 867
е-mail:
rd_montana@toto.bg
Регионален офис - Плевен
ул. „Д. Константинов“ 23А
тел.: 0885 002 088
е-mail:
rd_pleven@toto.bg
Регионален офис - Пловдив
ул. „Абаджийска“ 25
тел.: 0882 359 957
е-mail:
rd_plovdiv@toto.bg
Регионален офис - Русе
бул. „Цар Освободител“ 123
тел.: 0889 236 040
е-mail:
rd_ruse@toto.bg
Регионален офис - Велико Търново
ул. „Баба Мота“ 13
тел.: 0885 604 386
е-mail:
rd_veliko_tarnovo@toto.bg
Регионален офис - Варна
бул. „Мария Луиза“ 30
тел.: 0889 908 933
е-mail:
rd_varna@toto.bg
Регионален офис - Бургас
ул. „Калофер“ 10
тел.: 0886 566 043
е-mail:
rd_burgas@toto.bg
Регионален офис - Стара Загора
ул. „Армейска“ 5-А
тел.: 0889 908 933
е-mail:
rd_stara_zagora@toto.bg

 

Кога мога да си взема печалба от игрите на Тото 1, Тото 2 и от моментните лотарийни игри?

Изплащането на печалбите от игрите на Тото 1 и Тото 2 започва в деня, следващ този на провеждане на тиража, и приключва в срок от 45 дни от тази дата.

Печалби от моментните лотарийни игри се изплащат до 45 дни след преустановяване на продажбата на талони за участие в играта, от която ви е печалбата.

 

Има ли риск да не ми бъде изплатена печалба?

Не! Печалбите са гарантирани от държавата.

 

Дължа ли някакви данъци върху печалбите си от Спорт Тото?

Не! Печалбите са освободени от държавни и местни данъци и такси.

 
Каква е стойността на залога за участие в игрите на Български спортен тотализатор?
 • „Тото 2 - 6 от 49“: 1.40 лв. за прогнозирани 6 числа в една област на фиша
 • Тото 2 - 6 от 42“: 1.10 лв. за прогнозирани 6 числа в една област на фиша
 • Тото 2 - 5 от 35“: 1.00 лв. за прогнозирани 5 числа в една област на фиша;
 • „Тото 2 - Зодиак“: 0.80 лв. за прогнозирани 5 числа и 1 зодия в една област на фиша;
 • „Тото 2 - Рожден ден“: 1.00 лв. за прогнозирани последните 2 цифри на календарна година, месец в годината, дата в избрания месец и ден в седмицата в една област на фиша;
 • Тото Джокер“: 0.40 лв. за прогнозирани 3 двойки позиции и цифри;
 • Тото 1 - 10 от 10“: 0.20 лв. за една колонка с 10 твърди предвиждания;
 • Тото 1 - 12 тип 1Х2“: 0.20 лв. за една колонка с 12 твърди предвиждания;
 • Тото 1 - 13 срещи“: 0.20 лв. за една колонка с 13 твърди предвиждания.

При участие със системи цената на направения залог се определя чрез умножаване на общия брой на комбинациите по единичната цена за комбинация.

Участието в игрите „Втори тото шанс“ на „Тото 2 - 6 от 49“ и  „Тото 2 - 5 от 35“ е без допълнителен залог.

При извънредни и специални тиражи стойността на залога може да бъде различна. Тя се обявява предварително от Български спортен тотализатор.

Фишът е безплатен и с него може да участвате многократно.

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
16 17 24 28 35 49
Джакпот
3 448 428.35 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 20.06.2024
1 Теглене
1 14 26 32 35
2 Теглене
12 24 25 28 31
 
Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
4 11 12 19 30 39
Джакпот
676 816.32 лева
Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
Година
71
Месец
9
Дата
18
Ден
7


Джакпот
9 661.79 лева

Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
17 20 27 33 45
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 20.06.2024
 
Печеливши позиции
4 7 8
Печеливши числа
7 4 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
14 682.66 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
x
4
1
5
x
6
x
7
x
8
1
9
x
10
1
11
x
12
2
Джакпот
2 442.10 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
x
9
x
10
2
Джакпот
1 796.80 лева
 
БНТ
23 юни 2024