Тото 2 - 6 от 49 

 
Тото 2 - 6 от 49
         

Цел на играта

 • правилна прогноза на 6 от общо 49 числа, участващи в тегленето

Начин на игра

 • чрез попълване на фиш, издаден от Български спортен тотализатор, като участникът маркира поне 6 от 49 числа в поне една от общо четирите основни
 • с автоматично попълнен от системата фиш за залог;
 • след обработка на фиша се издава квитанция за валиден залог.

Фиш

Всяка област на фиша съдържа поле АВТОМАТИЧНО и поле ОТКАЗ. При маркиране на поле АВТОМАТИЧНО в някоя от областите на фиша системата избира на случаен принцип една комбинация от 6 числа. При маркиране на поле ОТКАЗ системата игнорира попълването и не приема залог за избраната област.

Ако участникът иска да играе с повече комбинации от предлаганите във фиша четири области, тогава той може да избере система за пълно комбиниране или система за съкратено записване. При игра със съкратени системи в област СИСТЕМА се маркират числата, чиято сума образува нейния номер (допускат се различни начини за сумиране). Област СИСТЕМА не се попълва при участие с пълно комбиниране.

Може да се играе с абонамент за два или пет тиража, като е необходимо участникът да маркира някое от означенията ,,+1“, „2“ или ,,5“ в поле АБОНАМЕНТ. Ако отбележи „+1“, това означава, че залогът пропуска настоящия тираж и участва само в следващия тираж. Ако избере който и да е от другите два варианта, избраната от него комбинация (или всички комбинации, ако са повече от една) участва в два или пет последователни тиража, включително настоящия. В случай на абонаментно участие печалби се изплащат след изтичане на последния, включен в абонамента, тираж.

Квитанция

След като направи своя залог участникът получава квитанция от терминалното устройство. Препоръчително е да провери веднага и на място съдържанието й, тъй като залогът му участва в играта само и единствено въз основа на изписаните в нея предвиждания. Ако установи, че има разминаване със записаните във фиша прогнози, той следва да заяви анулиране на квитанцията. Участникът може да заяви своята прогноза чрез повторно подаване на същия фиш или попълване на нов. Всичко това е важно, защото печалба се изплаща само срещу представяне на валидна квитанция за залог!

Залог

 • една подадена комбинация от 6 числа за редовен тираж – 1.40 лв.
 • една подадена комбинация от 6 числа за специален тираж - 1.50 лв.

Тиражи

 • два пъти седмично – четвъртък и неделя, едно теглене

Печеливши групи и печалби

 • първа група – за правилно прогнозирани 6 числа
 • втора група – за правилно прогнозирани 5 числа
 • трета група – за правилно прогнозирани 4 числа
 • четвърта група – за правилно прогнозирани 3 числа 

Печалбите са 50% от постъпленията за играта в тиража. Сумата за печалби във всяка група се определя според съответното процентно разпределение за съответната група.

Джакпот

 • стартов  джакпот – 2 000 000 лева 

Когато няма печалба в първа група и/или в някоя/и от другите групи, предвидените за тях суми за печалби се прибавят към сумата за печалби на първа група за следващия тираж – натрупва се джакпот.

Специални тиражи

Тиражите на игрите „Тото 2 - 6 от 49“ и „Втори тото шанс“ могат да бъдат редовни, извънредни и целеви. С решение, взето от управителния съвет на ДП „Български спортен тотализатор“ по реда на устройствения си правилник и утвърдено от Национална агенция за приходите, специалните тиражи за 2024 г. са:

Номер на тираж
Дата
Цена за 1 комбинация
5 тираж
18 януари
1.50 лв.
9 тираж
1 февруари
1.50 лв.
13 тираж
15 февруари
1.50 лв.
18 тираж
3 март
1.50 лв.
20 тираж
10 март
1.50 лв.
34 тираж
28 април
1.50 лв.
36 тираж
5 май
1.50 лв.
38 тираж
12 май
1.50 лв.
41 тираж
23 май
1.50 лв.
44 тираж
2 юни
1.50 лв.
52 тираж
30 юни
1.50 лв.
58 тираж
21 юли
1.50 лв.
65 тираж
15 август
1.50 лв.
69 тираж
29 август
1.50 лв.
71 тираж
5 септември
1.50 лв.
76 тираж
22 септември
1.50 лв.
82 тираж
13 октомври
1.50 лв.
86 тираж
27 октомври
1.50 лв.
90 тираж
10 ноември
1.50 лв.
95 тираж
28 ноември
1.50 лв.
98 тираж
8 декември
1.50 лв.
103 тираж
26 декември
1.50 лв.
104 тираж
29 декември
1.50 лв.

Втори тото шанс

Играта „Втори тото шанс“ дава допълнителна възможност за предметни или парични печалби. В нея участват всички квитанции за съответния тираж на играта „Tото 2 - 6 от 49“ без допълнително заплащане.

СИСТЕМИ  ТОТО 2 - 6 от 49

          Системи за съкратено записване

Печалби в играта

Проверка на фиш

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
16 17 24 28 35 49
Джакпот
3 448 428.35 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 49 - 20.06.2024
1 Теглене
1 14 26 32 35
2 Теглене
12 24 25 28 31
 
Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
4 11 12 19 30 39
Джакпот
676 816.32 лева
Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
Година
71
Месец
9
Дата
18
Ден
7


Джакпот
9 661.79 лева

Тираж 49 - 20.06.2024
Печеливши числа
17 20 27 33 45
Печеливша зодия
3
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 49 - 20.06.2024
 
Печеливши позиции
4 7 8
Печеливши числа
7 4 9
Джакпот
Спечелен
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
2
8
1
9
2
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
14 682.66 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
x
3
x
4
1
5
x
6
x
7
x
8
1
9
x
10
1
11
x
12
2
Джакпот
2 442.10 лева
Тираж 48 - 16.06.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
2
2
2
3
2
4
1
5
x
6
1
7
1
8
x
9
x
10
2
Джакпот
1 796.80 лева
 
БНТ
23 юни 2024