LUXOR 2
         
„LUXOR - Пирамиди и фараони“, втори тираж
Общ брой талони – 4 500 000
Цена на един талон – 7 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,40
Обща сума на печалбите – 18 982 000 лв.,
от които:
      • 1 печалби по 500 000 лв.
      • 2 печалби по 50 000 лв.
      • 3 печалби по 20 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби
Оставащи
печалби
1
500 000 лв.
500 000 лв.
1
2
50 000 лв.
100 000 лв.
1
3
20 000 лв.
60 000 лв.
1
60
5 000 лв.
300 000 лв.
25
60
2 000 лв.
120 000 лв.
24
250
1 000 лв.
250 000 лв.
136
1 500
500 лв.
750 000 лв.
1 000
100 лв.
100 000 лв.
2 000
10 лв. + 20 лв. +
20 лв. + 50 лв. = 100 лв.
200 000 лв.
10 000
50 лв.
500 000 лв.
20 000
10 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 50 лв.
1 000 000 лв.
5 000
20 лв.
100 000 лв.
10 000
10 лв. + 10 лв. = 20 лв.
200 000 лв.
90 000
15 лв.
1 350 000 лв.
210 000
10 лв.
2 100 000 лв.
328 000
9 лв.
2 952 000 лв.
1 200 000
7 лв.
8 400 000 лв.
1 877 876 
 
18 982 000 лв. 
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „LUXOR - Пирамиди и фараони“ (втори тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако в зона:
  • „ИГРА 1“ - ако след изтриване на двадесет и двете полета на зона „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и петте полета на зона „БОНУС ЧИСЛА“, се открият три числа, които са еднакви с трите числа, изписани в полетата на зоната.  В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана в полето ПЕЧАЛБА, разположено под трите еднаквите числа в „ИГРА 1“;

 

  • „ИГРА 2“, или „ИГРА 3“ или „ИГРА 4“ или „ИГРА 6“  - ако след изтриване на двадесет и двете полета на зона „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и петте полета на зона „БОНУС ЧИСЛА“ се открият числа, които са  еднакви с числата, изписани на един ред в игралните зони „ИГРА 2“ и/или „ИГРА 3“ и/или „ИГРА 4“ и/или „ИГРА 6“. В тези случаи,  печалбата е сумата в лева, изписана в дясно на съответния ред. Например, ако в зони „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и „БОНУС ЧИСЛА“ се открият числата 11, 52 и 23 и същите три числа са разположени на трети ред в „ИГРА 2“, то печалбата е сумата, разположена изписана в дясно от този ред – 50 лв.;

 

  • „ИГРА 5“ -  ако след изтриване на двадесет и двете полета на зона „ЗЛАТНИ ЧИСЛА“ и четирите полета на зона „БОНУС ЧИСЛА“, се открият шест числа, които са еднакви с шестте числа, изписани в полетата на зоната.  В този случай, печалбата е сумата в лева, изписана в полето ПЕЧАЛБА, разположено под шестте еднаквите числа в „ИГРА 5“;
 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 56 - 14.07.2024
Печеливши числа
5 28 31 32 35 44
Джакпот
4 483 729.84 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 56 - 14.07.2024
1 Теглене
1 4 17 21 25
2 Теглене
15 16 17 20 35
 
Тираж 56 - 14.07.2024
Печеливши числа
5 20 29 33 39 40
Джакпот
903 219.84 лева
Тираж 56 - 14.07.2024
Печеливши числа
Година
65
Месец
8
Дата
24
Ден
3


Джакпот
24 512.16 лева

Тираж 56 - 14.07.2024
Печеливши числа
2 20 29 33 42
Печеливша зодия
12
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 56 - 14.07.2024
 
Печеливши позиции
5 6 7
Печеливши числа
1 0 2
Джакпот
Спечелен
Тираж 56 - 14.07.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
1
3
1
4
2
5
x
6
x
7
2
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
13
1
Джакпот
3 744.96 лева
Тираж 56 - 14.07.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
x
5
x
6
2
7
2
8
1
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
2 397.40 лева
Тираж 56 - 14.07.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
2
8
2
9
x
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
18 юли 2024