Празнична магия 

 
Празнична магия
         
 
 
 
 
 
„Празнична магия“, първи тираж
Общ брой талони – 633 000
Цена на един талон – 7 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,52
Обща сума на печалбите – 2 742 000 лв.,
от които:
• 3 печалби по 50 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби
Оставащи
печалби
3
50 000 лв.
150 000 лв.
0
60
1000 лв.
60 000 лв.
1
30
500 лв.
15 000 лв.
30
100 лв. + 100 лв. + 100 лв. +
100 лв. + 100 лв. = 500 лв.
15 000 лв.
400
100 лв.
40 000 лв.
400
10 лв. + 20 лв. + 20 лв. +
50 лв. = 100 лв.
40 000 лв.
200
50 лв. х 2 = 100 лв.
20 000 лв.
3 000
50 лв.
150 000 лв.
4 000
10 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 50 лв.
200 000 лв.
2 000
20 лв.
40 000 лв.
2 000
10лв. + 10лв.= 20 лв.
40 000 лв.
1 000
10 лв. х 2 = 20 лв.
20 000 лв.
15 000
15 лв.
225 000 лв.
32 500
10 лв.
325 000 лв.
65 000
8 лв.
520 000 лв.
126 000
7 лв.
882 000 лв.
251 623
 
2 742 000 лв.
 
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Празнична магия“ (първи тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако в зона:
 •  „ИГРА 1“, след изтриване на полетата:
  • ВАШИТЕ ЧИСЛА и ПРАЗНИЧНИ ЧИСЛА, някое от числата, изписани в полетата ВАШИТЕ ЧИСЛА, е еднакво с число, изписано в полетата ПРАЗНИЧНИ ЧИСЛА. В този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле ВАШИТЕ ЧИСЛА. Например, ако в поле ПРАЗНИЧНИ ЧИСЛА се открие числото 32 (тридесет и две), а в някое от десетте полета ВАШИТЕ ЧИСЛА се открие същото число 32 (тридесет и две) и под него е изписана сумата „100 лв.“, печалбата е 100 лв.;
  • ВАШИТЕ ЧИСЛА, в някое от тях се открие изобразен символ   . В този случай печалбата е сумата в лева, изписана под символ  ;

 

 • „ИГРА 2“, след изтриване на трите полета „БОНУС 1“,  „БОНУС 2“ и  „БОНУС 3“, в някое от тях се открие“:
  • символ  . В този случаи печалбата е сумата лева, изписана под този символ;
  • символ  . В този случаи печалбата е сумата лева, изписана под този символ, умножена по две. Например, ако след изтриване на полетата на зоната се открие символ  , а под него е изписана сумата „ 10 лв.“, печалбата е 20 лв.;

 

 • „ИГРА 3“ се дължи, ако в шестте полета на зоната се открие три еднакви символа, в този случай се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА на лицето на всеки талон за играта, както следва:
  • при открити три символа   – 7 лв.;
  • при открити три символа – 10 лв.;
  • при открити три символа   – 20 лв.;
  • при открити три символа   – 50 лв.;
  • при открити три символа   – 100 лв.;
  • при открити три символа  – 500 лв.;
  • при открити три символа  – 1000 лв.
 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024