50Х БОНУС 

 
50Х БОНУС
         
50Х БОНУС: 5 Печалби х 50 000 лв.“, първи тираж
Общ брой талони – 3 500 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:3,04
Обща сума на печалбите – 10 077 500 лв.,
от които:
 • 5 печалби по 50 000 лв.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба         
Общо печалби в група
Оставащи печалби
2
50 000 лв.
100 000 лв.
1
3
1000 лв.Х50 = 50 000 лв.
150 000 лв.
2
5
5 000 лв.
25 000 лв.
4
15
100 лв.Х50 = 5 000 лв.
75 000 лв.
7
35
2 000 лв.
70 000 лв.
20
20
1 000 лв.
20 000 лв.
10
50
100лв.Х10 = 1000 лв.
50 000 лв.
26
20
500 лв.
10 000 лв.
80
10 лв.Х50 = 500 лв.
40 000 лв.
200
250 лв.
50 000 лв.
800
5 лв.Х50 = 250 лв.
200 000 лв.
1 000
100 лв.
100 000 лв.
2 000
10 лв.Х10 = 100 лв.
200 000 лв.
2 000
50 лв.
100 000 лв.
8 000
5 лв.Х10 = 50 лв.
400 000 лв.
7 500
25 лв.
187 500 лв.
10 000
5 лв.Х5 = 25 лв.
250 000 лв.
70 000
15 лв.
1 050 000 лв.
150 000
10 лв.
1 500 000 лв.
200 000
5 лв.Х2=10 лв.
2 000 000 лв.
700 000
5 лв.
3 500 000 лв.
*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „50Х БОНУС: 5 Печалби х 50 000 лв.“  е печеливш, ако:
 • в игрална зона „ИГРА 1“, след изтриване на полетата „Бонус число Х5“, „Печеливши числа“, „Бонус число Х10“ и „Вашите числа“:
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с числото, изписано в полето „Бонус число Х5“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“, умножена по 5;
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с някое от числата, изписани в полетата „Печеливши числа“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“;
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с числото, изписано в полето „Бонус число Х10“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“, умножена по 10;
  • в някое от полетата „Вашите числа“ се открие символ  , в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ;
 • в игрална зона „ИГРА 2“, след изтриване на полетата „Бонус число Х2“, „Печеливши числа“, „Бонус число Х50“ и „Вашите числа“:
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с числото, изписано в полето „Бонус число Х2“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“, умножена по 2;
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с някое от числата, изписани в полетата „Печеливши числа“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“;
  • някое от числата, изписани в полетата „Вашите числа“, е еднакво с числото, изписано в полето „Бонус число Х50“, в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под еднаквото число в поле „Вашите числа“, умножена по 50;
  • в някое от полетата „Вашите числа“ се открие символ  , в този случай печалбата е сумата в лева, изписана под този символ.
 

Пълни правила

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024