Старши Счетоводител 

 
Старши Счетоводител
         

ИЗИСКВАНИЯ:

 

∙ Висше икономическо образование в областта на счетоводството или финансите;

∙ Професионален опит - 5 години;

∙ Добри познания по ЗС, ЗДДС и ЗКПО, познания по Закона за Хазарта се считат за предимство, но не са задължителни;

∙ Много добри умения за работа с MS Excel, опит с ERP системи се счита за предимство.

 

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 

∙ Осчетоводяване на документи за приходи и разходи, използвайки специализиран софтуерен продукт ERP;

∙ Осчетоводяване на банкови и касови операции, отчети за командировка;

∙ Изписване на материали;

∙ Анализ на стопанските операции, равнение и анализ на счетоводните сметки;

∙ Извършване на инвентаризации;

∙ Следене на разплащания и изпълнение по търговски договори;

∙ Съхранение на счетоводните документи в съответствие с предвидения законов ред;

∙ Изготвяне на справки за ръководството;

∙ Участие в ревизии.

 

ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА:

 

∙ Аналитично мислене и способност намиране на решения;

∙ Внимание към детайлите, отговорност и организираност;

∙ Отлични комуникативни способности, прозрачност и гъвкавост;

∙ Умения за организация и определяне на приоритетите в работата;

∙ Стриктност при изпълнение на поставени задачи;

∙ Желание и положителен заряд за работа.

 

КОМПАНИЯТА ПРЕДЛАГА:

 

∙ Да бъдете част от компания с уникална история;

∙ Да придобие ценен опит в един от най-специфичните и динамично развиващи се сектори;

∙ Атрактивно възнаграждение, съобразено с опита;

∙ Трудов договор

∙ Работно време – редовна смяна 8.30 ч.-17:00 ч.;

∙ Работа в динамична среда.

. Работа в позитивен и екипно настроен колектив

 

Ако проявявате интерес към тази позиция, е необходимо да подадете професионална автобиография на български език.

Само кандидати, преминали предварителния подбор по документи, ще бъдат поканени на интервю.

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024