Специалист, Връзки с обществеността 

 
Специалист, Връзки с обществеността
         
ДП „Български спортен тотализатор” e лидер в числовите и лотарийните игри, който непрекъснато разширява и усъвършенства продуктите и услугите си така, че да предостави на потребители те си развлечение. Мисията на ДП „Български спортен тотализатор“ е да подпомага българските спорт и култура. Присъединявайки се към екипа ни, Вие ще станете част от една благородна кауза, продължаваща вече 66 години.
Във връзка с разрастването ни, търсим динамичен и комуникативен кандидат за длъжност Специалист, Връзки с обществеността.

Изисквания за длъжността:
•    Средно образование: Образованието в сферата на маркетинга, връзки с обществеността и хуманитарни дисциплини се счита за предимство;
•    Професионален опит в областта на маркетинга и връзки с обществеността- минимум 2 год.;
•    Умения за работа с Microsoft office (Word, Excel, Outlook), Internet.
•    Владеенето на английски език се счита за предимство;
•    Много добри комуникационни умения и инициативност;
•    Организираност, точност и концентрация при работа;
•    Умение за работа в екип;

Основни отговорности:
•    Организира и осъществява всички видове връзки с обществеността- интервюта, пресконференции, презентации, делови срещи и др.
•    Подготвя и реализира информационни кампании, с които се популяризират продуктите на предприятието;
•    Организира и осъществява цялостната стратегия за създаване на позитивен имидж на предприятието;
•    Поддържа контакти с представители на медиите, изпраща периодично текуща информация за дейността на предприятието;
•    Информира ръководството за евентуални рискове при представяне дейността на предприятието и предлага възможности за избягване на негативни последици;
•    При необходимост изпълнява и други задачи, възложени във връзка с изпълнение на длъжността.
Ние предлагаме:
•    Възможност за развитие;
•    Мотивиращо заплащане;
•    Възможност да станете част от позитивен и енергичен екип;
•    Ангажираност на трудов договор.

Ако проявявате интерес към тази позиция е необходимо да подадете автобиография на български език.
Само кандидати, преминали предварителния подбор по документи ще бъдат поканени на интервю.
Вашите документи ще бъдат разгледани при пълна конфиденциалност и ограничен достъп, в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 и българското законодателство. Информираме Ви, че с подаването на Вашата кандидатура, Вие давате съгласието си да обработим предоставените от Вас лични данни, които са необходими във връзка с подбора на персонал и сключването на трудов договор (чл. 6, пар. 1, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2016/679). Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица и няма да бъдат прехвърляни на сървъри в други държави.
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
12 22 24 26 29 34
Джакпот
8 105 347.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 31 - 18.04.2024
1 Теглене
4 5 17 23 26
2 Теглене
21 28 30 33 35
 
Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
8 10 19 21 33 36
Джакпот
496 368.83 лева
Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
Година
42
Месец
7
Дата
20
Ден
4


Джакпот
35 850.56 лева

Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
4 6 7 18 43
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 31 - 18.04.2024
 
Печеливши позиции
3 5 8
Печеливши числа
2 9 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
x
4
x
5
2
6
2
7
1
8
x
9
2
10
2
11
2
12
1
13
x
Джакпот
2 866.72 лева
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
x
4
x
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
11
2
12
x
Джакпот
17 087.50 лева
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
x
Джакпот
5 692.80 лева
 
БНТ
21 апр 2024