Ръководител отдел Административно-техническо обслужване 

 
Ръководител отдел Административно-техническо обслужване
         
Изисквания за длъжността:
-    Образование: магистърска степен в сферата на икономиката, правото или хуманитарните науки;
-    Професионален опит –  работа в администрация - мин. 3 г., опит на ръководна длъжност се счита за предимство;
-    Познаване на Закона за хазарта; Закона за публичните предприятия; Закона за физическото възпитание и спорта; Закона за обществените поръчки; Кодекса на труда;
-    Познания в сферата на административните дейности, умения за създаване и ръководене на екип, управленски качества;
-    Отговорност, инициативност, комуникативност;
-    Компютърна грамотност - Microsoft office (Word, Excel, Outlook);
-    Владеенето на английски език се счита за предимство.
Основни задължения:
-    Организира и контролира деловодната и архивна дейност в предприятието;
-    Организира, контролира и подпомага дейността на кафе-ресторанта, функциониращ на територията на ЦУ на ДП БСТ, следи за отчетността на финансовите документи и участва в ревизии;
-    Организира, контролира и подпомага дейностите, свързани с автопарка на предприятието;
-    Организира, контролира, обобщава и следи за изпълнението на заявките за хигиенни и канцеларски материали и консумативи в предприятието;
-    Осъществява контрол по договорите за предоставяне на мобилни и фиксирани телефонни услуги;
-    Организира и контролира дейността по почистването на административните сгради, находящи се в гр. София;
-    Инициира възлагането на обществени поръчки, свързани с дейността на отдела;
-    Участва в изготвянето на годишния бюджет на предприятието в частта, засягаща функционирането на отдела и обезпечаването на административните дейности в ДП БСТ;
-    Инициира структурни промени в отдела, при необходимост;
-    Осъществява комуникация с външни контрагенти;
-    Организира и подпомага дейности, свързани с протокола и представителните функции на изпълнителния директор на предприятието;
-    Изпълнява и други дейности, свързани с длъжността, възложени му от прекия ръководител.
Ние предлагаме:
          - Възможност да станете част от сплотен и енергичен екип.
          - Възможности за развитие в стабилно предприятие с високи стандарти.
          - Мотивиращо възнаграждение.
          - Възможност за развитие на професионалните знания и умения.
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024