ОРГАНИЗАТОР РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА 

 
ОРГАНИЗАТОР РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА
         

Изисквания за длъжността:
- Образование: средно специално (образование придобито в строителен техникум и професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия се счита за предимство);
- Професионален опит – минимум три години на същата или подобна длъжност ;
- Специални знания и умения:
- Нормативната уредба – познания по ЗУТ, познания по действащото законодателство касаещо дейността на ДП БСТ, познания свързани с нормативната уредба касаещи извършване на СМР и изготвяне на документацията към нея КСС, безопасни условия на труд;
- Свидетелство за управление на МПС минимум категория В;
- Компютърна грамотност - Microsoft office packet (word, excel, outlook);
- Отговорност ,комуникативност, дисциплинираност, инициативност и умения за работа в екип, аналитичност и умение бързо и ефективно вземане на решения в проблемни и критични ситуации.

Основни задължения/отговорности:
- Отговаря за поддържането, ремонта и преустройството на сгради, помещения и преместваеми обекти собственост на ДП БСТ;
- Изготвя проекто-сметна документация и предлага спецификации за извършване на строително монтажни работи/СМР/;
- Изготвя проекти на задания за изпълнение на поръчки от външни изпълнители и им осигурява необходимите данни;
- Отговаря за техническия регистър на електронен носител на недвижимата собственост на предприятието, както и преместваемите обекти по видове имоти, категории и историческата цена на придобиване, като ежемесечно актуализира и синхронизира информацията с водените на счетоводен отчет активи: сгради, земи, тото пунктове, изградени като преместваеми обекти;
- При необходимост изпълнява и други задачи в рамките на своята компетентност.

Ние предлагаме:
- Възможност да станете част от сплотен и енергичен екип.
- Възможности за развитие в стабилно предприятие с високи стандарти.
- Мотивиращо възнаграждение.
- Възможност за развитие на професионалните знания и умения.
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024