Инспектор Контрол на мрежата 

 
Инспектор Контрол на мрежата
         
Изисквания за длъжността:
Висше образование: - степен бакалавър;
Професионален опит - минимум 2 години;
Microsoft office packet; специализиран софтуер на ДП БСТ; софтуер за  позициониране на  GPS координати;
Владеене на чужд език не се изисква.
Основни отговорности:
Организира и  осъществява контрол за количествените и качествените съответствия на МЛИ при установено нарушение уведомява ръководител отдел, който от своя страна възлага на ревизор извършване на финансова ревизия;
          Извършва проверки на цялостното състояние на пунктовете техническа изправност,   обзавеждане и оборудване актуалност на информационните материали на работното място и в салона за клиенти;
          Подготвя и представя на Ръководител отдел за утвърждаване план-график за проверки по региони и пунктове;
          Извършва проверки извън утвърдения план-график при наличие на сигнал от участници в игрите, организирани от ДП БСТ;
          Поддържа актуална карта на работещите пунктове;
          Поддържа база данни за обектите ,която включва адрес на обекта, лице за връзка и телефон за контакти;
          
      
       Ние предлагаме:
       
       Възможност за развитие;
       Мотивиращо възнаграждение;
       Възможност да станеш част от позитивен и енергичен екип;
       Ако проявявате интерес към тази позиция е необходимо да подадете професионална      автобиография на български език.
       Само кандидати, преминали предварителния подбор по документи, ще бъдат поканени на интервю.
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024