ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

 
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
         

Изисквания за длъжността:
- Образование - висше икономическо със степен магистър;
- Професионален опит - минимум пет години като главен счетоводител;
- Задължително познаване на счетоводното, данъчно, трудово и осигурително законодателство в Р България;
- Много добро познаване на МСС/МСФО;
- Висока компютърна грамотност - работа със счетоводен софтуер, ERP системи, /работа с Колибри да се счита за предимство/;
- Отговорност, комуникативност, дисциплинираност, инициативност и умения за работа в екип ,аналитичност и умение бързо и ефективно вземане на решения в проблемни и критични ситуации;
- Лидерски умения и опит в ръководенето на екип;
Основни задължения/отговорности:
- Организира счетоводния процес в предприятието при спазване изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената Счетоводна политика на предприятието;
- Планира, организира, ръководи и контролира работата в отдел " Счетоводство";
- Отговаря за своевременното изготвяне на годишен финансов отчет, на месечни и тримесечни финансови отчети;
- Ръководи, организира и осъществява предварителен текущ и последващ вътрешен финансов контрол по спазването на финансовата и платежната дисциплина, правилното оформяне на първичните и официалните счетоводни документи, редовното извършване на инвентаризациите и отразяването на резултати от тях;
- Организира своевременното осигуряване на ръководството с финансово-счетоводна информация на съответните равнища на управление, като извършва системен анализ на финансовото състояние и на финансовите резултати;
- Организира външния финансов одит;
- Отговаря за комуникацията с НАП и органите на държавната администрация;
- Организира правилното архивиране и съхранение на счетоводния архив в ДП БСТ, съгласно сроковете за съхранение на различните първични счетоводни документи, регистри и счетоводни отчети;
- Следи и прилага своевременно настъпилите изменения в разпоредбите на приложимото данъчно и счетоводно законодателство;

Ние предлагаме:
- Възможност да станете част от сплотен и енергичен екип.
- Възможности за развитие в стабилно предприятие с високи стандарти.
- Мотивиращо възнаграждение.
- Възможност за развитие на професионалните знания и умения.
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
12 22 24 26 29 34
Джакпот
8 105 347.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 31 - 18.04.2024
1 Теглене
4 5 17 23 26
2 Теглене
21 28 30 33 35
 
Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
8 10 19 21 33 36
Джакпот
496 368.83 лева
Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
Година
42
Месец
7
Дата
20
Ден
4


Джакпот
35 850.56 лева

Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
4 6 7 18 43
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 31 - 18.04.2024
 
Печеливши позиции
3 5 8
Печеливши числа
2 9 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
x
4
x
5
2
6
2
7
1
8
x
9
2
10
2
11
2
12
1
13
x
Джакпот
2 866.72 лева
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
x
4
x
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
11
2
12
x
Джакпот
17 087.50 лева
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
x
Джакпот
5 692.80 лева
 
БНТ
25 апр 2024