ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, МАРКЕТИНГ (по заместване) 

 
ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ, МАРКЕТИНГ (по заместване)
         
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА:
- Висше образование - степен бакалавър в сферата на Маркетинг, Икономика, Бизнес администрация;
- Професионален опит по специалността;
- Свободно ползване на Microsoft office suite (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
- Владеене на английски език;
- Познания в графични софтуерни продукти (Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign) се считат за предимство.
 
ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:
- Изготвя концепции за популяризиране на игрите, организирани от предприятието;
- Извършва проучване и анализ на пазара;
- Изготвя, организира и провежда клиентски ориентирани стратегии;
- Подготвя и провежда промоционални кампании за игрите на ДП БСТ;
- Контролира изпълнението на договори за реклама, популяризиране на дейността и продуктовото портфолио;
- Съгласува публикации в социални мрежи, редактиране на постинг план, одобрение на визии
- Участва в дизайн и производство на рекламни материали;
- Участва в организация и реализация на телевизионна продукция;
- Съгласува прессъобщения до национални и регионални медии.
 
ЛИЧНОСТНИ КАЧЕСТВА
- Умение за работа в екип;
- Креативност и добра комуникативност;
- Коректност, лоялност, отговорност;
- Организираност, точност и концентрация при работа;
- Способност за самостоятелно решаване на проблемите и за работа в стресови ситуации.
 
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
- Възможност да станете част от сплотен и енергичен екип.
- Възможности за развитие в стабилно предприятие с високи стандарти.
- Мотивиращо възнаграждение.
- Възможност за развитие на професионалните знания и умения.
 
Ако проявявате интерес към тази позиция е необходимо да подадете професионална автобиография на български език.
Само кандидати, преминали предварителния подбор по документи, ще бъдат поканени на интервю.
 
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024