Експерт, Логистика 

 
Експерт, Логистика
         
Изисквания за длъжността:
 
- Професионален опит- професионален опит на сходна позиция се счита за предимство;
- Специални звания и умения относно Закона за хазарта, физическото възпитание и спорта, устройството на територията, безопасност на труда;
- Microsoft office packet - Word, Excel, Outlook;
- Отговорност, инициативност и умения за работа в екип;
 
Основни задължения/отговорности:
 
- Изготвя и изпраща заявки до съответните контрагенти за печат и/или производството на удостоверителни знаци, информационни и други материали необходими за дейността на БСТ;
- Следи за необходимите и налични количества удостоверителни знаци и материали, като поддържа база данни;
- Събира, анализира и систематизира необходимостта от заявяване на нови количества от видовете удостоверителни знаци, материали и консумативи необходими за приемателна мрежа на БСТ;
- Прави предложения за оптимизиране на разпределението на материали и консумативи за пунктовете по регионални представителства с цел подобряване на обслужването на мрежата и оптимизиране на разходите, свързани с обслужването;
- Участва в изготвянето на транспортни схеми за маршрути по регионални офиси за доставка на удостоверителни знаци, материали и консумативи за дейността на БСТ.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
10 19 37 46 47 48
Джакпот
2 427 307.66 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 42 - 26.05.2024
1 Теглене
3 5 16 22 32
2 Теглене
9 11 22 25 35
 
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
2 4 14 25 30 38
Джакпот
455 860.55 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
Година
18
Месец
1
Дата
27
Ден
2


Джакпот
5 361.82 лева

Тираж 42 - 26.05.2024
Печеливши числа
6 7 14 33 34
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
 
Печеливши позиции
1 2 6
Печеливши числа
4 4 3
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
x
2
2
3
x
4
2
5
2
6
2
7
x
8
1
9
2
10
1
11
2
12
x
13
x
Джакпот
3 714.64 лева
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
x
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
2
8
2
9
1
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 42 - 26.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
1
6
x
7
x
8
2
9
2
10
x
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
30 май 2024