Експерт, Логистика 

 
Експерт, Логистика
         
Изисквания за длъжността:
 
- Професионален опит- професионален опит на сходна позиция се счита за предимство;
- Специални звания и умения относно Закона за хазарта, физическото възпитание и спорта, устройството на територията, безопасност на труда;
- Microsoft office packet - Word, Excel, Outlook;
- Отговорност, инициативност и умения за работа в екип;
 
Основни задължения/отговорности:
 
- Изготвя и изпраща заявки до съответните контрагенти за печат и/или производството на удостоверителни знаци, информационни и други материали необходими за дейността на БСТ;
- Следи за необходимите и налични количества удостоверителни знаци и материали, като поддържа база данни;
- Събира, анализира и систематизира необходимостта от заявяване на нови количества от видовете удостоверителни знаци, материали и консумативи необходими за приемателна мрежа на БСТ;
- Прави предложения за оптимизиране на разпределението на материали и консумативи за пунктовете по регионални представителства с цел подобряване на обслужването на мрежата и оптимизиране на разходите, свързани с обслужването;
- Участва в изготвянето на транспортни схеми за маршрути по регионални офиси за доставка на удостоверителни знаци, материали и консумативи за дейността на БСТ.
 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
12 22 24 26 29 34
Джакпот
8 105 347.83 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 31 - 18.04.2024
1 Теглене
4 5 17 23 26
2 Теглене
21 28 30 33 35
 
Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
8 10 19 21 33 36
Джакпот
496 368.83 лева
Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
Година
42
Месец
7
Дата
20
Ден
4


Джакпот
35 850.56 лева

Тираж 31 - 18.04.2024
Печеливши числа
4 6 7 18 43
Печеливша зодия
8
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 31 - 18.04.2024
 
Печеливши позиции
3 5 8
Печеливши числа
2 9 8
Джакпот
Спечелен
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
1
2
x
3
x
4
x
5
2
6
2
7
1
8
x
9
2
10
2
11
2
12
1
13
x
Джакпот
2 866.72 лева
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
x
3
x
4
x
5
2
6
x
7
1
8
1
9
1
10
2
11
2
12
x
Джакпот
17 087.50 лева
Тираж 30 - 14.04.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
1
3
x
4
1
5
2
6
1
7
2
8
1
9
x
10
x
Джакпот
5 692.80 лева
 
БНТ
21 апр 2024