Честит празник! 

 
Честит празник!
         

ИЗТРИЙ, СПЕЧЕЛИ, ПРАЗНУВАЙ! До 9 печалби във всеки трети талон!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Честит празник!“, четвърти тираж
Общ брой талони – 4 000 000
Цена на един талон – 2 лв.
Талоните са отпечатани в 4 дизайна.
Честота на печелившите талони – 1:3,39
Обща сума на печалбите – 4 426 000 лв., от които:
     • 5 печалби по 20 000 лв.

 

Печалби

Брой
печалби
Единична
печалба
Общо печалби
от група
Оставащи
печалби *
5
20 000 лв.
100 000 лв.
1
6
5000 лв.
30 000 лв.
2
60
1000 лв.
60 000 лв.
13
500
100 лв.
50 000 лв.
...
500
5 лв. + 5 лв. + 6 лв. + 10 лв. + 10 лв.
+ 12 лв. + 12 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 100 лв.
50 000 лв.
...
2000
50 лв.
100 000 лв.
...
2000
2 лв. + 2 лв. + 3 лв. + 3 лв. + 5 лв.
+ 5 лв. + 6 лв. + 12 лв. + 12 лв. = 50 лв.
100 000 лв.
...
4000
20 лв.
80 000 лв.
...
4000
2 лв. + 2 лв. + 2 лв. + 2 лв. + 2 лв.
+ 2 лв. + 2 лв. + 3 лв. + 3 лв. = 20 лв.
80 000 лв.
...
4000
12 лв.
48 000 лв.
...
4000
6 лв. х2 = 12 лв.
48 000 лв.
...
20 000
10 лв.
200 000 лв.
...
20 000
5 лв. х2 = 10 лв.
200 000 лв.
...
20 000
6 лв.
120 000 лв.
...
20 000
3 лв. х2 = 6 лв.
120 000 лв.
...
160 000
5 лв.
800 000 лв.
...
400 000
3 лв.
1 200 000 лв.
...
520 000
2 лв.
1 040 000 лв.
...
1 181 071
 
4 426 000 лв.
 

*Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.

 

Талон за моментната лотарийна игра „Честит празник!“ (четвърти тираж) на Спорт Тото е печеливш, ако под скреч покритието в игралната зона:

  • се открие символ(пиле), или символ(подарък), или символ(парти шапка), или символ(заря). В тези случаи размерът на печалбата е сумата, изписана под открития символ(пиле), или символ (подарък), или символ (парти шапка), или символ (заря). Например, ако откритият символ е(подарък) и под него е изписана сумата „20 000 лв.“, тогава печалбата е 20 000 лв.

или

  • се открие символ. В този случай размерът на печалбата е удвоената стойност на сумата, изписана под открития символ. Например, ако е открит символъти под него е изписана сумата „6 лв.“, тогава печалбата е 12 лв.

или

  • се открие символ. В този случай размерът на печалбата е сборът от всички суми, изписани в игралната зона. Например, ако е открит символ , а изписаните в игралната зона суми са „5 лв.“; „5 лв.“; „6 лв.“; „10 лв.“; „10 лв.“; „12 лв.“; „12 лв.“; „20 лв.“ и „ 20 лв.“, тогава печалбата е 5 лв. + 5 лв. + 6 лв. + 10 лв. + 10 лв. + 12 лв. + 12 лв. + 20 лв. + 20 лв. = 100 лв.

 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 40 - 19.05.2024
Печеливши числа
6 15 17 22 27 36
Джакпот
2 171 114.37 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 40 - 19.05.2024
1 Теглене
6 11 12 13 19
2 Теглене
4 14 21 22 29
 
Тираж 40 - 19.05.2024
Печеливши числа
1 8 20 27 29 32
Джакпот
401 735.36 лева
Тираж 40 - 19.05.2024
Печеливши числа
Година
98
Месец
11
Дата
9
Ден
2


Джакпот
1 767.88 лева

Тираж 40 - 19.05.2024
Печеливши числа
6 8 18 38 43
Печеливша зодия
10
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 40 - 19.05.2024
 
Печеливши позиции
5 8 9
Печеливши числа
6 5 5
Джакпот
Спечелен
Тираж 38 - 12.05.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
1
4
2
5
1
6
2
7
2
8
2
9
1
10
1
11
1
12
2
13
1
Джакпот
Спечелен
Тираж 38 - 12.05.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
1
3
x
4
1
5
1
6
x
7
1
8
x
9
x
10
1
11
2
12
2
Джакпот
Спечелен
Тираж 38 - 12.05.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
1
5
1
6
x
7
x
8
1
9
1
10
1
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
23 май 2024