Шампионска кръстословица 3 

 
Шампионска кръстословица 3
         

 

„Шампионска кръстословица“, трети тираж
Общ брой талони – 4 000 000
Цена на един талон – 5 лв.
Честота на печелившите талони – 1:2,60
Обща сума на печалбите – 11 650 000 лв.,
от които:
     • 1 печалба от 300 000 лв.
     • 1 печалба от 100 000 лв.
     • 1 печалба от 50 000 лв.
 
 
 
 
 
 
 

Печалби

Брой печалби
Единична печалба
Общо печалби от група
Оставащи печалби*
1
300 000 лв.
300 000 лв.
0
1
100 000 лв.
100 000 лв.
0
1
50 000 лв.
50 000 лв.
0
50
5 000 лв.
250 000 лв.
0
400
1 000 лв.
400 000 лв.
2
4 000
50 лв.
200 000 лв.
8 000
30 лв.
240 000 лв.
2 000
25 лв.
50 000 лв.
6 000
5 лв. + 10 лв. + 10 лв. = 25 лв.
150 000 лв.
8 000
20 лв.
160 000 лв.
20 000
15 лв.
300 000 лв.
30 000
5 лв. + 5 лв. + 5 лв. = 15 лв.
450 000 лв.
130 000
10 лв.
1 300 000 лв.
130 000
5 лв. + 5 лв. = 10 лв.
1 300 000 лв.
400 000
6 лв.
2 400 000 лв.
800 000
5 лв.
4 000 000 лв.
1 538 453
 
11 650 000 лв.
 
  *Оставащите печалби се актуализират ежемесечно.
 
Талон от моментната лотарийна игра „Шампионска кръстословица“ (трети тираж) на Спорт Тото е печеливш ако след изтриване на покритието на игрални зони:
 
 • „Вашите букви“ и „Кръстословица 1“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  „Кръстословица 1“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „К“, в полетата на зоната „Кръстословица 1“ се изтриват (маркират) всички изписани букви „К“. В случай, че при спазване на тези действия разкритите съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 1“ образуват комбинации, които съставят от три до петнадесет включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 1“ на лицето на всеки талон за играта, както следва:
  • за 3 завършени думи – 5 лв.;
  • за 4 завършени думи – 6 лв.;
  • за 5 завършени думи – 10 лв.;
  • за 6 завършени думи – 15 лв.;
  • за 7 завършени думи – 20 лв.;
  • за 8 завършени думи – 25 лв.;
  • за 9 завършени думи – 30 лв.;
  • за 10 завършени думи – 50 лв.;
  • за 11 завършени думи – 1 000 лв.;
  • за 12 завършени думи – 5 000 лв.;
  • за 13 завършени думи – 50 000 лв.;
  • за 14 завършени думи – 100 000 лв.;
  • за 15 завършени думи – 300 000 лв.;
 • „Вашите букви“ и „Кръстословица 2“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  „Кръстословица 2“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „А“, в полетата на зоната „Кръстословица 2“ се изтриват (маркират) всички изписани букви „А“. В случай, че при спазване на тези действия разкритите съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 2“ образуват комбинации, които съставят от три до шест включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 2“ на лицето на всеки талон за играта, както следва:
  • за 3 завършени думи – 5 лв.;
  • за 4 завършени думи – 15 лв.;
  • за 5 завършени думи – 20 лв.;
  • за 6 завършени думи – 1 000 лв.;
 • „Вашите букви“ и „Кръстословица 3“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това в зоната  „Кръстословица 3“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „И“, в полетата на зоната „Кръстословица 3“ се изтриват (маркират) всички изписани букви „И“. В случай, че при спазване на тези действия разкритите съвпадащи букви в полетата на зоната „Кръстословица 3“ образуват комбинации, които съставят от три до шест включително „завършени думи“, се дължи печалба, описана в ЛЕГЕНДА на печалбите към „Кръстословица 3“ на лицето на всеки талон за играта, както следва:
  • за 3 завършени думи – 5 лв.;
  • за 4 завършени думи – 15 лв.;
  • за 5 завършени думи – 20 лв.;
  • за 6 завършени думи – 1 000 лв.
   Всяка „завършена дума“, полетата на която са обозначени и маркирани в червен цвят, се счита и приема за две „завършена думи“ при формиране на комбинации от думи в Легендите на всяка от Кръстословиците в играта. Например, ако в „Кръстословица 1“ има съставени 2 (две) завършени думи и 2 (две) завършени думи, полетата на които са обозначени и маркирани в червен цвят, то общият брой на съставените думи е 6 (шест) и печалбата е 15 лв.
 • „Вашите букви“ и  „Бонус думи“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това във всяка от двете подзони се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „В“, в полетата на всяка от двете подзони  се изтриват (маркират) всички изписани букви „В“. В случай, че при спазване на тези действия всички букви в полета на някоя от двете подзони съвпадат с букви от зоната „Вашите букви“, така че да образуват цяла дума, печалбата е сумата в лева, изписана в полето „ПЕЧАЛБА“, разположено непосредствено в дясно на съответната подзона – Бонус дума;
 • „Вашите букви“ и  „Екстра думи“, при спазване на действия със следната последователност: Изтриват се осемнадесетте полета на зоната „Вашите букви“, в които се разкриват общо осемнадесет букви от българската азбука. След това във всяка от двете подзони – „1“ и „2“ се изтрива (маркира) всяко едно поле, което съдържа изписана буква от българската азбука, която съвпада с буква, разкрита в зоната „Вашите букви“. Например, ако в зоната „Вашите букви“ се открие буквата „М“, в полетата на всяка от двете подзони – „1“ и „2“,  се изтриват (маркират) всички изписани букви „М“. В случай, че при спазване на тези действия: четирите букви в полетата на „Подзона 1“ съвпадат с букви от зоната „Вашите букви“, печалбата е 10 лв.;  петте букви в полетата на „Подзона 2“  съвпадат с букви от зоната „Вашите букви“, печалбата е 50 лв.;
Символ  , изобразен в полетата на някоя от зоните, замества съответната липсваща буква на същото място, така че да бъде съставена цяла дума.
Всяка от зоните „Кръстословица 1“, „Кръстословица 2“, „Кръстословица 3“, „Бонус думи“ и  „Екстра думи“, е отделна игрална зона и във всяка се играе поотделно.
 

Пълни правила

 

С всеки талон за моментните лотарийни игри на ДЪРЖАВНА ЛОТАРИЯ играеш отговорно, подпомагаш спорта и културата в България и имаш възможността да спечелиш невероятни печалби ВЕДНАГА!

 

 
 

Тото 2

6 от 49

Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
8 9 14 16 20 34
Джакпот
5 147 832.49 лева

Тото 2

5 от 35

Тираж 16 - 25.02.2024
1 Теглене
13 15 16 19 30
2 Теглене
3 13 15 19 26
 
Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
10 16 31 33 35 39
Джакпот
931 198.64 лева
Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
Година
85
Месец
6
Дата
23
Ден
1


Джакпот
6 553.65 лева

Тираж 16 - 25.02.2024
Печеливши числа
8 21 27 28 47
Печеливша зодия
1
Джакпот
3 000 000.00 лева
Тираж 16 - 25.02.2024
 
Печеливши позиции
1 3 5
Печеливши числа
4 6 0
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 13 срещи
1
2
2
x
3
1
4
2
5
x
6
2
7
2
8
x
9
1
10
2
11
2
12
1
13
x
Джакпот
Спечелен
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 12 тип 1X2
1
1
2
2
3
x
4
x
5
2
6
2
7
x
8
x
9
2
10
2
11
1
12
x
Джакпот
27 382.95 лева
Тираж 14 - 18.02.2024
Тото 1 - 10 от 10
1
1
2
2
3
1
4
x
5
2
6
2
7
1
8
1
9
x
10
2
Джакпот
Спечелен
 
БНТ
29 фев 2024